Farské oznamy

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK 5. február 2023

PIATA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

5. február 2023

  1. Slávime Piatu nedeľu v Období cez rok. Je prvá v mesiaci február. Po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na potreby farnosti a opravu fary.
  2. V sobotu je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. V tento deň je 31. svetový deň chorých, ktorý ustanovil sv. pápež Ján Pavol II. v roku 1992. Svätá omša bude vo Farskom kostole o 8.00 h. Pri svätej omši sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých.
  3. Z pohrebu p. Štefana Hucana darovali na potreby farnosti 850 €. Pán Boh zaplať! 
  4. Ľudové misie v našej farnosti budú od 5. do 12. novembra 2023 pod vedením kňazov Spoločnosti Božieho Slova  (pátrov verbistov).

 

 

Liturgické slávenia od 5. do 12. februára 2023

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

5.2.2023

Piata nedeľa v období cez rok

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ František, Regina, Jaroslav, Alena, Baltazár a Anna

+ Vlasta, (10. výr.)

Za zdravie pre Miroslava, celú  rodinu          a za veriacich

Pondelok

6.2.2023

     

Utorok

7.2.2023

 

17.30

+ Ján, Viliam a Mária

Streda

8.2.2023

Sv. Jozefíny Bakhity, panny

17.30 Brv.

Za + členov rodiny

Štvrtok

9.2.2023

 

6.30

+ Jozef, Alexander a Jolana

Piatok

10.2.2023

Sv. Školastiky, panny

17.30

Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode        pre Simonu

Sobota

11.2.2023

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

POMAZANIE CHORÝCH

8.00

+ Anna, (1. výr.)

Nedeľa

12.2.2023

Šiesta nedeľa v období cez rok

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Matilda, Albert a Martin

Na úmysel darcu a za veriacich

+ František a Jozef

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

0
0