Farské oznamy

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 27. NOVEMBRA 2022

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

27. NOVEMBRA 2022

  1. Slávime Prvú adventnú nedeľu. Vstupujeme do nového cirkevného roka. Pri svätých omšiach požehnávame  adventné sviece a vence. Dnes sa koná zbierka na Katolícku charitu.
  2. Dnes po svätých omšiach si môžete zobrať medovníkové srdiečko z dreveného stromčeka a spraviť radosť deťom zo sociálne slabších rodín tým, že im pripravíte vianočný darček. Váš dar môžete potom priniesť späť do kostola do 4. adventnej nedele ( do 18.12.2022).
  3. Budúca nedeľa je prvá v mesiaci december, po svätých omšiach bude prvonedeľná adorácia a koná sa mesačná zbierka na kostol.
  4. V týždni bude prvý piatok v mesiaci december. Svätá spoveď bola v uplynulom týždni, preto spovedať budem 30. minút pred večernými svätými omšami. Prvopiatková adorácia bude v piatok po svätých omšiach.
  5. V stredu je sviatok svätého apoštola Ondreja, patróna kostola, farnosti a obce Papradno. Svätá omša bude v Papradne o 17.30 h.
  6. Vo štvrtok budeme sláviť Roráty pri svätej omši o 6.30. Svätá omša bude slávená pri svetle sviec.
  7. Chorých, ktorých ste nahlásili k vianočnej svätej spovedi a tiež tých, ktorých navštevujem v prvopiatkovom týždni  budem spovedať v Brvništi v stredu od 7.30 h. a v Papradne v piatok od 7.30 h., v Domove dôchodcov v piatok o 9.00 h.  
  8. V kostole si môžete zakúpiť knihu o našom farskom kostole a našej farnosti.
  9. V sobotu bude Fatimská pobožnosť po Bohoslužbe slova.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 27. novembra do 4. decembra 2022

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

27.11.2022

Prvá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Peter, Anna a František

+ Juliana, Lukáš, rodičia a rodina

+ Jozef, (1. výr.) a za veriacich

Pondelok

28.11.2022

     

Utorok

29.11.2022

 

13.00

+ Vlasta, pohrebná

Streda

30.11.2022

Sv. Ondreja, apoštola

slávnosť

17.30

+ Daniel a Dušan

Štvrtok

1.12.2022

 

6.30

+ Štefan

Piatok

2.12.2022

Prvý piatok

7.00 Brv.

17.30

Na úmysel ordinára

+ Ľudmila, František, Emília a Pavol

Sobota

3.12.2022

Sv. Františka Xaverského, kňaza

6.30 

Bohoslužba slova

Nedeľa

4.12.2022

Druhá adventná nedeľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Jozef, Klement, Františka, Mária, František a za zdravie pre rodinu

Za veriacich

+ Alena a Milan

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0