Farské oznamy

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 12. septembra 2021

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

12. septembra 2021

  1. Slávime Dvadsiatu štvrtú nedeľu v Cezročnom období.
  2. Dnes, v nedeľu, 12.9.2021 bude svätá omša o 11.00 h. pri kríži na Vrchovej v Papradne, pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Povýšenia Svätého kríža.
  3. V stredu, 15.9.2021 pri svätej omši o 7.30 h. si pripomenieme 229. výročie konsekrácie nášho farského kostola sv. Ondreja, apoštola.
  4. V stredu, 15.9.2021 je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Svätá omša pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie Pred Suchou bude o 14.00 h.  
  5. Pozývam oslovených animátorov na stretnutie v utorok, 14.9.2021 o 19.30 h. na farský úrad. Birmovanci budú mať spoločné stretnutie a rozdelenie do skupín v piatok, 17.9.2021 o 18.30 h. v kostole v Papradne. Účasť birmovancov je nutná! 
  6. Sviatosť krstu vysluhujeme na budúcu nedeľu pri svätej omši o 10.30 h. Rodičia môžu nahlásiť svoje dieťa na krst v týždni po svätých omšiach na farskom úrade.
  7. Dnes, 12.9.2021 príde na Slovensko na pastoračnú návštevu pápež František. Pri tejto príležitosti budú na celom Slovensku vo všetkých kostoloch zvoniť zvony o 15.30 h. na privítanie tohto vzácneho hosťa.
  8. Od 12. do 15. septembra 2021 navštívi Slovensko pápež František. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra bude sláviť svätú omšu v Šaštíne. Pripravujme sa na príchod pápeža modlitbou, ku ktorej nás povzbudzujú organizátori tejto pápežskej návštevy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 12. do 19. septembra 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

12.9.2021

Dvadsiata štvrtá v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

11.00 Na Vrchovej

+ Jozef

Za zdravie pre Jána, (60. r. života)

Za dobrodincov kríža a za veriacich

Pondelok

13.9.2021

     

Utorok

14.9.2021

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

6.30

+ Františka, Štefan, Pavol a Anton

Streda

15.9.2021

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

VÝROČIE POSVIACKY FARSKÉHO KOSTOLA

7.30

9.00 Brv.

14.00 kaplnka

+ Milan, Mária a Žaneta

+ Pavol, Mária a Štefan

Za dobrodincov kaplnky a za veriacich

Štvrtok

16.9.2021

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

6.30

+ Alexander, Mária, Pavol, Alena a Alenka

Piatok

17.9.2021

Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

18.30

+ Alena a Viera

Sobota

18.9.2021

 

6.30

+ Adam a Božena

Nedeľa
19.9.2021

Dvadsiata piata v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Ignác a Alžbeta

+ Ján, František, Mária, Žofia a Ján

 + Alojz, Kamila a Jozef

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0