Farské oznamy

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 1. augusta 2021

OSEMNÁSTA NEDEĽA

V CEZROČNOM OBDOBÍ

1. augusta 2021

  1. Slávime Osemnástu nedeľu v Cezročnom období. Je to prvá nedeľa v mesiaci, po svätých omšiach sa je adorácia a koná sa zbierka na kostol.
  2. V týždni je prvý piatok mesiaca august. Spovedať budem v Brvništi v stredu od 17.00 h. do svätej omše a v Papradne v piatok od 16.30 h. do svätej omše. Počas spovedania je vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu. Svätá spoveď v domove dôchodcov bude v piatok o 9.00 h. Starých a chorých po domoch  budem spovedať po prázdninách.   
  3. Ministerstvo kultúry SR vydalo rozhodnutie, v ktorom nám oznámilo, že sa rozhodlo finančne nepodporiť náš projekt na obnovu výmaľby interiéru nášho farského kostola. Celý dokument si môžete pozrieť na výveske.
  4. Od 12. do 15. septembra 2021 navštívi Slovensko pápež František. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra bude sláviť svätú omšu v Šaštíne. Pripravujme sa na príchod pápeža modlitbou, ku ktorej nás povzbudzujú organizátori tejto pápežskej návštevy.
  5. Sviatosť manželstva chcú prijať: Daniel Bystriansky, syn Petra a Drahomíry r. Gališovej, bývajúci v Bytči a Adriana Sakalová, dcéra Romana a Anny                  r. Puterkovej, bývajúca v Papradne. (sob. obrad 14.8.2021 v Papradne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 1. do 8. augusta 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa

1.8.2021

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Jozef, (10. výr.)

+ Martin, Pavol, Helena, Ľudovít, Milan, Ján, Zdenka a za veriacich

Pondelok

     

Utorok

 

15.00 pohr.

+ Mária, (pohrebná)

Streda

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

18.30 Brv.

+ Helena a Oliver

Štvrtok

 

6.30

+ Anna, (1. výr.)

Piatok

PREMENENIE PÁNA,

sviatok

1. piatok mesiaca

7.00 Brv.

18.30

+ Helena, Alexander, Vladimír a Stanislav

+ Alexander a Helena

Sobota

Fatimská sobota

6.30

+ Jozef, Mária, Antónia, Pavol a Mária

Nedeľa
8.8.2021

Devätnásta nedeľa v cezročnom období

7.30

9.00 Brv.

+ Vendelín a Emília

+ Anna a za veriacich

V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou, sa každá iná sv. omša v ten deň ruší!

 

 

 

 

0
0