Farské oznamy

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA 4. apríla 2021

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

4. apríla 2021

 1. Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici s platnosťou od 19.12.2020 pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava ZAKAZUJE slávenie verejných bohoslužieb do odvolania z dôvodu pandémie Covid-19. Sväté omše môžeme  sledovať cez TV LUX, alebo rádio LUMEN. Biskupi Slovenska vydali dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Kostoly sú otvorené každý deň na súkromnú modlitbu. Svätá spoveď sa vysluhuje na požiadanie.
 2. Povzbudzujem vás k modlitbe a účasti na svätej omši cez katolícke média a k prijatiu duchovného svätého prijímania  
 3. Slávime VEĽKONOČNÚ NEDEĽU – najväčší sviatok v liturgickom roku.  V tento deň bude v našich kostoloch vyložená Sviatosť Oltárna v čase od 9.00 do 16.00 h. Zastavne sa a pokloňme sa Zmŕtvychvstalému Ježišovi Kristovi. Koná sa Veľkonočná ofera!
 4. Sväté prijímanie sa bude rozdávať na Veľkonočnú nedeľu (4.4.) o 10.00 h. v kostole v Papradne a v Brvništi. Prosím, aby sme zachovávali všetky hygienické nariadenia.
 5. Možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu bude aj na budúcu nedeľu (tzn. 2. veľkonočnú nedeľu, 11.4.2021) o 10.00 h. v Papradne aj v Brvništi.
 6. Budúcu nedeľu (11.4.) slávime ako NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Nájdime si čas a pomodlime sa doma vo svojich rodinách ruženec k Božiemu milosrdenstvu.
 7. Ďakujem našim hasičom z DHZ Papradno a DHZ Brvnište za stráž pri Božom hrobe na Bielu sobotu. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdobenie, upratovanie a prípravu našich kostolov na Veľkonočné sviatky.  
 8. Akcia s názvom: „POSUŇ TO ĎALEJ“ sa koná od 22.3. do 9.4. 2021. Ide o zbierku oblečenia a iných odevov. Oblečenie a odevy môžete priniesť do estrádnej sály v Kultúrnom dome. Bližšie informácie na plagáte.
 9. Počas Veľkonočného obdobia sa modlíme modlitbu Raduj sa nebies kráľovná ...
 10. Sv. omše sa vo farskom kostole slávia každý deň bez účasti veriacich.
 11. Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Pagáč a Marianna Brňáková, obaja bývajúci v Lednických Rovniach. (sob. obrad 10.4.2021 v Papradne)
 12.  Zaopatrovanie a úradné záležitosti vybavujte na tel. čísle 0911 912 332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 4. do 11. apríla 2021

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

4.4.2021

 

Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Vyložená sviatosť oltárna od 9.00 do 16.00 hodiny

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

sväté prijímanie o 10.00 h. v Papradne 

v Brvništi

Pondelok

Veľkonočný pondelok

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Utorok

Veľkonočný utorok

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Streda

Veľkonočná streda

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Štvrtok

Veľkonočný štvrtok

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Piatok

Veľkonočný piatok

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Sobota

Veľkonočná sobota

 

kostol otvorený od 9.00 do 17.00 h.

Nedeľa
11.4.2021

 

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

kostol otvorený od 9.00 do 16.00 h.

voľný vstup do kostola

sväté prijímanie o 10.00 h. v Papradne

a v Brvništi

 

 

 

0
0