Farské oznamy

Dvadsiata nedeľa – 19. augusta 2018

  1. Sv. omše v tomto týždni v riadnom čase (v prázdninovom režime). 

  2. Blíži sa prvá septembrová nedeľa, ktorá je v našej farnosti dňom výročnej farskej celodennej poklony.

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
19. 8.

Dvadsiata nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

† Juraj Palko

za farníkov

Pondelok

Sv. Bernarda, opáta a uč. C.
Spomienka

18:30 ~ 

/

Utorok

Sv. Pia X., pápeža
Spomienka

18:30 Brv ~

/

Streda

Panny Márie Kráľovnej
Spomienka

  6:10 ~

† Jozef Gulli (1. výr.);
B. požehnanie pre rodinu

Štvrtok

 

18:30 ~ 

/

Piatok

Sv. Bartolomeja, apoštola
Sviatok

18:30 ~ 

/

Sobota

 

  7:30 ~

/

Nedeľa
26. 8.

Dvadsiata prvá nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

† Pavlína a Karol Mikudík, syn Anton

za farníkov

~ V prípade pohrebu s omšou sa ranná alebo večerná omša ruší.

 

0
0