História

Ukazujem 1 - 10 z 395 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

1. nedeľa po narodení Pána 2018, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Liturgický kalendár

PONDELOK: Siedmy deň oktávy Nar. Pána. Sv. Silvester I., pápež. Ďakovná pobožnosť na konci roka. Svätá omša vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 16.00.
UTOROK: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. Prikázaný sviatok. Svetový deň pokoja. Vzývanie Ducha Svätého. Sväté omše ako v nedeľu.
STREDA: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi. Spomienka.
ŠTVRTOK: Najsvätejšieho mena Ježiš. Ľub. spom. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.
PIATOK: Prvý piatok v mesiaci.
NEDEĽA: ZJAVENIE PÁNA. Slávnosť. Prikázaný sviatok.

Na Silvestra sväté omše budú vo farskom kostole o 7.30, 16.00. V Kaplnke BSJ nebude; na Banke 16.00, v Kocuriciach o 16.00.

Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sväté omše sú ako v nedeľu.

Na slávnosť Zjavenia Pána sa v rámci liturgie na úvod požehnáva voda, ktorou sa kropí ľud a veriaci si ju berú do svojich príbytkov. Nezabudnite si priniesť nádoby. Tiež sa slávnostne ohlasuje dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých slávností.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho sú podľa normálneho rozpisu.
Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú na jej opravu. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Požehnanie domu môžete nahlásiť v sakristii (meno, adresu a telefónne číslo). Poprípade čas si môžete dohodnúť aj s kňazmi osobne.

Kto sa dnes na slávnosť Bohorodičky Panny Márie zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu 30. 12. 2018 o 14.30 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sviatok Svätej Rodiny obohatí vianočné hudobné pásmo heligonkárov z Oravy Rabčíc, na ktoré vás srdečne pozývame.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku každý deň okrem soboty.

Svätá omša a stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami nebude.

Dnes na sviatok Svätej rodiny si manželia môžu pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac február bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach ako obvykle.

Spovedanie v tomto týždni bude pred a po svätých omšiach podľa potreby. Spoveď chorých v tomto mesiaci nebude.

Komunita Cenacolo Vás pozýva na živé jasličky do Kráľovej pri Senci (Včelárska paseka) 5. 1. 2019 o 17.00.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom a darcom, ktorí sa pričinili pomocou a službou k slávnostnému prežitiu vianočných sviatkov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Omše na Silvestra: 6.00, 8.00, 16.00 – s ďakovnou pobožnosťou. Od 23.00h. – adorácia až do polnoci. Privítanie Nového roku.

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sväté omše ako v nedeľu: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h.

Zapisovanie úmyslov v našej kaplnke na február 2019 bude 2. januára 2019 pol hodiny pred každou svätou omšou.

Dňa 3. januára 2019 jezuiti slávia svoj titulárny sviatok Najsvätejšie meno Ježiš.

Na prvý štvrtok v mesiaci budeme mať v našej kaplnke adoráciu za kňazov a nové kňazské a rehoľné povolania. Začiatok adorácie je od 17.30h. do večernej svätej omše. Adoráciu vedie Spoločenstvo Ježišovho Veľkňazského Srdca. Srdečne Vás pozývame.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 5. januára 2019 po rannej svätej omši.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek príspevkom (tým, ktorí darovali stromčeky, výzdobu, osadili stromčeky, vyzdobili ich, pripravili Betlehem...) prispeli k vianočnej výzdobe v našej kaplnke, tiež spevákom a všetkým dobrodincom.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan