História

Ukazujem 1 - 10 z 478 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

1. nedeľa po narodení Pána "B" 2020, Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Liturgický kalendár

PONDELOK: SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV. Sviatok.
Štvrtok: Siedmy deň v oktáve Nar. Pána. Sv. Silvester I., pápež. Ďakovná pobožnosť na konci roka. Svätá omša vo farskom kostole sv.CM o 16.00.
PIATOK: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY. Prikázaný sviatok. Svetový deň pokoja. Vzývanie Ducha Svätého. Sväté omše ako v nedeľu.
SOBOTA: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi. Spomienka.
NEDEĽA: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Oznamy

Na Silvestra sväté omše s poďakovaním na konci roka budú vo farskom kostole o 16.00 (ranná o 7.00 bude). V Kaplnke BSJ nebude; na Banke 16.00, v Kocuriciach o 15.00.

Na slávnosť Bohorodičky Panny Márie sväté omše sú ako v nedeľu.

Kto sa na slávnosť Bohorodičky Panny Márie zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem štvrtka, piatku a soboty.

Svätá omša a stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a birmovancami nebude.

Dnes na sviatok Svätej rodiny si manželia môžu pri svätej omši po homílii obnoviť svoje manželské sľuby.

Zapisovanie úmyslov svätých omší na mesiac február bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach ako obvykle.

Spovedanie v tomto týždni bude pred a po svätých omšiach podľa potreby. Spoveď chorých v tomto mesiaci nebude.

Svätý Otec František 8.12.2020 vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom) 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870, ktorý bude prebiehať do 8.12.2021. Spolu so zverejnením apoštolského listu Patris corde vyšiel i príslušný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorým sa na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje dar mimoriadnych- úplných odpustkov. Za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba za Sv. Otca, zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu) môžu sa získať každý za podmienok:

  • aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš
  • pri duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi
  • kto podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.
  • rodiny alebo snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec
  • tí, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa
  • kto bude prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná
  • kto sa na príhovor sv. Jozefa bude modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra (ad intra a ad extra) a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania (Litánie k sv. Jozefovi alebo iná modlitba na uvedený úmysel).
  • 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa a na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, kto sa pomodlí akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykoná pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef
  • starí, chorí, zomierajúci a všetci tí, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok 31. 12. budú sv. omše o 6.00, 8.00 a o 16.00 s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Adorácia pred polnocou nebude.

V piatok 1. 1. na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky budú sv. omše ako v nedeľu: o 6.30, 8.00, 9.30, 11.00. 17.00 a 18.30. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu „Veni, Creator Spiritus“ - „Príď Duchu Svätý tvorivý“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Úmysly sv. omší na február budeme zapisovať v sobotu 2. 1., pol hodiny pred sv. omšami.

Môžete si zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu koledníci Dobrej noviny tento rok nenavštívia domácnosti, ale prosíme o podporu humanitárnych projektov v rozvojových krajinách. Dobrú novinu je možné podporiť modlitbou, či finančným darom – príspevkom do označenej pokladničky v kostole sv. Štefana, aj v našom kostole, alebo bezhotovostným prevodom priamo na účet Dobrej noviny. Bližšie informácie sú v Dobrých novinách, ktoré sú zdarma k dispozícii, alebo na internetovej stránke  www.dobranovina.sk.

Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan