História

Ukazujem 1 - 10 z 490 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

1. nedeľa v cezročnom období "B" 2021, Krst Krista Pána

Liturgický kalendár

NEDEĽA: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Úmysly na sväté omše, za ktoré bol prijatý milodar v kostole sv. Cyrila a Metoda a v Kúpeľnej kaplnke sa budú slúžiť súkromne. Na filiálkach sa presúvajú na obdobie bez obmedzení. Kto by chcel nahlásiť úmysly na sväté omše na mesiac február alebo inokedy môže sa telefonicky obrátiť na farskom telefónnom čísle 033/558 2177 alebo e-maile: piestanycm@gmail.com, osobne u kňazov alebo aj cez kostolníkov. Milodar bude možné zaslať aj poštovou poukážkou na adresu: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda Piešťany, ul. Nitrianska 17, 921 01 Piešťany.

Požehnanie trojkráľovej vody sa presunulo na 2.2., na sviatok Obetovania Pána.

Verejná celodenná adorácia Pán Ježiša Krista v Oltárnej sviatosti vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sa v tomto čase nekoná. Vždy je možné zastaviť pri kostole na poklonu alebo v predsienke kostola, kde je množné zobrať si Katolícke noviny.

Nedeľné sväté omše a na prikázaný sviatok vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 10.30 budú vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič, Piešťany a uložené v archíve na farskej stránke: https://piestanycm.fara.sk/.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku s birmovnou katechézou v piatok o 18.00 bude vysielaná a uložená na farskej stránke uvedenej vyššie.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 000208368 8043.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie, od pondelka začína liturgické obdobie cez rok.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, od 1. januára až do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Sväté omše slúžime bez účasti veriacich, každý deň na úmysly ako sú zapísané. Priamy prenos sv. omše z nášho kostola o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

Zapísanie úmyslov sv. omší na február si môžete dohodnúť telefonicky v čase od 8.00 do 9.00 a od 17.00 do 18.00 na tel: 0940 356 686.

Predsieň kostola bude otvorená od 8.00 do 18.00 na krátku modlitbu. V predsieni kostola si môžete zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

Všetkých veriacich prosíme o modlitbu, prísne dodržiavanie hygienických opatrení, zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť toto obdobie v pokoji a s duchovným úžitkom. Prosme Boha a usilujme sa, aby tieto obmedzenia neoslabili našu vieru, ale posilnili, aby ťažkosti, ktoré prežívame, nenarušili vzájomnú úctu a porozumenie voči druhým ľuďom, ale nás motivovali k prejavom kresťanskej lásky a pomoci tým, čo to potrebujú.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan