História

Ukazujem 1 - 10 z 570 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 57

Oznamy

« Späť

1. nedeľa v cezročnom období "C" 2022, Krst Krista Pána

Liturgický kalendár

Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 2. nedeľa v období cez rok „C“

Oznamy

Nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie, od pondelka začína liturgické obdobie cez rok.

Vo farskom kostole pri betleheme je umiestnená pokladnička, pokladnička je i v kaplnke BSJ, kde môžete prispieť na projekt Dobrá novina (podpora chudobných detí v Afrike). Ďalšie informácie ako prispieť na tento projekt sú na plagáte na nástenke alebo vám ich poskytne koordinátor projektu p. Bucko na tel. č.: 0908 400 363.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako obvykle.

Vysielané sv. omše na farskej stránke pokračujú naďalej v stredu a v piatok o 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan