História

Ukazujem 1 - 10 z 347 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 35

Oznamy

« Späť

1. pôstna nedeľa 2018

Liturgický kalendár

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícku charitu. Pán nech požehná všetkých darcov.

Pôstna krabička pre Afriku je možnosť pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky a pomôcť svojím pôstnym darom vo forme modlitby alebo finančného príspevku. Krabičky sú na stolíku vzadu.

Ak sa počas pôstu rozhodnete vzdať obľúbenej kávy, sladkosti či inej drobnosti a ušetrené peniaze vhodíte do pôstnej krabičky, podporíte vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti v Ugande a Rwande.

  • Vašich 50 centov za sladkosť, ktorú si v pôste nekúpite, postačí na poskytnutie stravy pre každé dieťa v našom ugandskom centre na jeden deň.
  • 1 eurom za vašu kávu v obľúbenej kaviarni môžete zaplatiť chorému ugandskému dieťaťu prepravu domov zo zdravotného strediska a ušetriť mu 3-hodinovú cestu pešo.
  • Vaše 2 eurá denne počas pôstu nám pomôžu zabezpečiť krvné vyšetrenie na diagnostikovanie malárie pre dieťa z nášho centra v Ugande.

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (Omšový formulár: Za odpustenie hriechov alebo: Za dar lásky.)

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. Ešte dva termíny sú voľné. V KBSJ bude v piatok o 15.15. V nedeľu na Červenej veži o 14.30 so začiatkom už pri 1. zastavení. (Pri nepriaznivom počasí sa nekoná.)

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Opätovne upriamujeme pozornosť na farskú nástenku.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.

Pozývame Vás na farskú púť do Talianska pri príležitosti 100.výročia stigmatizácie a 50. výročia od smrti Pátra Pia od 7. do 14. septembra. Navštívime mestá Manopello, San Giovanni Rotondo, Gargano, Bari, Pietrelcina, Rím, Vatikán, Assisi, Padova. Cena je 395 €. V cene je autobusová doprava, 5 nocí ubytovanie (z toho 2 noci ubytovanie v San Giovanni Rotondo, 2 noci v Ríme a 1 noc v Assisi), 5x polpenzia (z toho 5x raňajky a 5x večere), pobytová taxa, dvaja kňazi – jeden kňaz a zároveň sprievodca JCLic. Peter Paľovčík a druhý kňaz bude ako duchovný doprovod z našej Farnosti sv. Cyrila a Metoda. Cestovať je možné aj na občiansky preukaz. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárií NOE travel, ktorá sídli z kraja nášho pastoračného centra, prípadne sa zapíšte v sakristii. Bližšie info na farskej nástenke.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete zobrať propagačné materiály trnavskej charity.

Od štvrtka po popolcovej strede sa modlíme cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Materské Centrum. V stredu o 9.30h. pozývame ako zvyčajne mamičky s malými deťmi do nášho jezuitského pastoračného centra.

Na budúci týždeň sú tzv. jarné kántrové dni – streda, piatok, sobota. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan