História

Ukazujem 1 - 10 z 411 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 42

Oznamy

« Späť

1. pôstna nedeľa 2019

Liturgický kalendár

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícku charitu. Pán nech požehná všetkých darcov.

Pôstnou krabičkou pre Afriku je možnosť pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj vy sa môžete zapojiť do zbierky a pomôcť svojím pôstnym darom vo forme modlitby alebo finančného príspevku. Krabičky sú na stolíku vzadu.

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. (Omšový formulár: Za odpustenie hriechov alebo: Za dar lásky.)

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15. Prosím rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti. Dnes v nedeľu krížová cesta na Červenej veži nebude. Krížová cesta bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 14.00.
Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami, môže získať úplné odpustky.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v stredu o 18.00 vo farskom kostole.

Pripomínam termíny 1. svätého prijímania:

  • 18.5.2019 - školy Vajanského a Scherera
  • 19.5.2019 - Banka
  • 26.5.2019 - Brezová škola.

Ak niekomu nevyhovuje termín, je možnosť prehlásenia na iný termín. Žiadame tých, čo nemajú všetko v poriadku, aby dodali krstné listy a prešli preskúšaním čo najskôr.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši o 18.00 a po nej s kňazom a animátormi. Pripomínam termín birmovky, ktorá bude 12.5.2019 o 10.30 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda. Dôrazne pripomínam birmovancom, aby 22.3. priniesli komplet vyplnené prihlášky. Osobitne krstné listy alebo potvrdenie o krste. Po tomto termíne sa počet kandidátov uzavrie.

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany ďakuje všetkým, ktorí pomohli 2% z dane v minulom roku na chod Domu pokoja v Lúke pre ubytované matky a deti, a veľmi prosí o pomoc aj v tomto roku. Srdečné Pán, Boh odmeň! Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Srdečne Vás pozývame na farskú púť piešťanských farností sv. Cyrila a Metoda a sv. Štefana do Lúrd, La Salette, Turína a Benátok. Termín púte je 24.8. - 30.8.2019. Pre prihlásenie stačí zaplatiť zálohu 50 €. Nahlásiť sa môžete aj v sakristii. Viac informácii na nástenke.

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.
Momentálne v našej farnosti v piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete ešte zobrať propagačné materiály trnavskej charity a modlitbu za charitné dielo.

Od štvrtka po popolcovej strede sa budeme cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlievať Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na marec v MC Cesta:

  • Prednáška na tému: Duchovný život na materskej.
  • Inšpiratívne mama Nina o jej rodine a ekologickej móde.
  • Diskusia a rozprávanie o knihe: Klub nerozbitných deti.
  • Modlitby matiek.

Jarné kántrové dni: streda, piatok a sobota. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Dňa 13. marca je výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan