História

Ukazujem 1 - 10 z 359 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 36

Oznamy

« Späť

10. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Pondelok : Sv. Barnabáša, apoštola. Spomienka.
Streda: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2019.

Prosím rodičov a deti 2. ročníka, ktoré sú prihlásené na 1. Sväté prijímanie, aby prišli v stredu na sv. omšu o 18.00 venovanú deťom a rodičom a vyzdvihli si otázky z 1. časti.

V sobotu 16.6.2018 v Kostole sv. Štefana v Bratislave o 10.30 bude vysvätený za kňaza diakon Tadeáš Chrvala, pochádzajúci z Piešťan, člen rehole kapucínov. V nedeľu 17.6.2018 o 10.30 bude v našom chráme sv. Cyrila Metoda slúžiť svoju prvú primičnú sv. omšu, na ktorú vás všetkých pozýva.
Zároveň pri tejto sv. omši budú v našom farskom chráme slávnostne uložené relikvie sv. Pia z Pietrelciny provinciálom rehole kapucínov.
V pondelok o 18.30 bude novokňaz slúžiť sv. omšu v kaplnke u Jezuitov a v utorok o 18.00 v starých Piešťanoch v kostole sv. Štefana.

V dňoch 15. až 16. júna 2018 sa v Trnave uskutoční gospelový Festival Lumen s bohatým hudobným a duchovným programom vhodný zvlášť pre mladých a birmovancov na stretnutie sa s Kristom a upevnenie vzťahu s Bohom. Viac info na nástenke a na www.festivallumen.sk.

V ponuke je miništrantský tábor MinFa, na ktorý srdečne pozývajú miništrantov bohoslovci bratislavského seminára. Tábor bude od 3.7.do 9.7. a od 10.7. do 16.7.2018. Cena tábora je 40€. Prihlásiť sa môžete u miestneho farára alebo na www.minfa.sk.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan