História

Ukazujem 1 - 10 z 312 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 32

Oznamy

« Späť

11. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO. Slávnosť.
Sobota: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Hlavný patrón našej arcidiecézy a titul katedrály. Slávnosť.
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Veriaci, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

V piatok budeme zároveň ďakovať Pánu Bohu za uplynulý školský rok a hneď po sv. prijímaní budeme spievať Teba Bože chválime. Prosím deti a mládež aj ich rodičov, aby sa zúčastnili tohto poďakovania a pristúpili s deťmi k svätej spovedi a svätému prijímaniu.

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00. Po svätej omši bude nácvik birmovancov.
Spovedanie birmovancov a ich príbuzných bude v sobotu od 8.00 do 10.00.
Vysluhovanie sviatosti birmovania bude v nedeľu 25. júna 2017 vo farskom kostole o 10.30.

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu na sviatosť birmovania, ktorá bude na budúci rok 2017.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zbierka na exercičný dom tu v Piešťanoch – pomoc pri rekonštrukcii kotolne – 3865,57 eur. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

V sobotu slávime hlavného patróna arcidiecézy v našej trnavskej arcidiecéze – Narodenie sv. Jána Krstiteľa.

Na budúcu nedeľu (25. júna 2017) sa uskutoční zbierka na dobročinné diela sv. Otca Františka, ľudovo nazývaná „Halier sv. Petra“. Za vaše milodary Vám ďakujeme.

Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude pri svätých omšiach po modlitbe po prijímaní odprosujúca pobožnosť. V tento deň je možné získať úplné odpustky – kto sa verejne zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, ktorá je predpísaná na tento sviatok.

„Čo hľadáte?“ (Jn 1,38) je heslo tohtoročného tábora Cesta Pravda Život, určeného pre mladých vo veku od 18 do 35 rokov, ktorý sa uskutoční od 22. do 29. júla 2017 na Trlenskej chate pri Ružomberku. Aj tento rok pozývame mladých ľudí prežiť intenzívny program: trojdňové duchovné cvičenia, osobné duchovné sprevádzanie, turistiku a spoločenské aktivity, pod vedením jezuitov P. Jakuba Garčára SJ, Petra Bušu SJ a sestry Simeony z Congregatio Jesu. Prihlásiť sa môžete do 1. júla a účastnícky príspevok je 80€. Viac info na plagátoch.

Family Xaveriáda 2017 – jezuiti pozývajú na tradičnú pešiu púť: z Vrbového na Velehrad. Skupinu tvoria – mladí ľudia, rodičia a deti. Termín: 30. jún – 5. júl 2017. Vedúci púte: P. Ľubomír Pilarčík SJ. Nahlásiť sa možno do 20. júna 2017: lubomir.pilarcik@gmail.com, mobil: 0907961190. Bližšie info na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan