História

Ukazujem 1 - 10 z 359 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 36

Oznamy

« Späť

11. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA. Slávnosť.

Oznamy

Oznamujem žiakom 8. ročníka a starším, že sa môžu nahlásiť na prípravu k sviatosti birmovania, ktorá bude na budúci rok 2019.

Prosím rodičov a deti 2. ročníka, ktoré sú prihlásené na 1. sväté prijímanie, aby vyzdvihli si otázky z 1. časti v stredu po sv. omši o 18.00 venovanej deťom a rodičom.

Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

Trnavská arcidiecéza na čele so svojím arcipastierom Mons. Jánom Oroschom úctivo pozýva biskupov, kňazov, veriacich a ľudí dobrej vôle na slávnosť 40. výročia vyhlásenia samostatnej Slovenskej cirkevnej provincie, ktorá sa uskutoční v sobotu 23. júna 2018 v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Program slávnosti je nasledovný: 9.15 - Modlitba posvätného ruženca, 10.00 - Svätá omša v katedrálnom chráme (hlavný celebrant: J. Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov).

V ponuke je miništranský tábor MinFa, na ktorý srdečne pozývajú miništrantov bohoslovci bratislavského seminára. Tábor bude od 3.7.do 9.7. a od 10.7. do 16.7.2018. Cena tábora je 40€. Prihlásiť sa môžete u miestneho farára alebo na www.minfa.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na dobročinné diela Svätého Otca Františka (tzv. Halier sv. Petra). Za vaše milodary ďakujeme.

V pondelok 18. júna 2018 o 18.30h. bude v našej kaplnke slúžiť svoju primičnú omšu novokňaz Tadeáš Chrvala – kapucín.

V utorok 19. júna 2018 pri večernej svätej omši o 18.30h. spovedáme v našej kaplnke iba na požiadanie – pred alebo po svätej omši.

Materské Centrum. V stredu o 9.30h. pozývame ako zvyčajne mamičky s malými deťmi do nášho jezuitského pastoračného centra. Možnosť stretnúť sa s kňazom a príležitosť pristúpiť k svätej spovedi.

Dávame do pozornosti bicyklovú púť na P18 do Prešova. Bližšie info na nástenke.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan