História

Ukazujem 1 - 10 z 553 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 56

Oznamy

« Späť

12. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Štvrtok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Piatok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, hlavný patrón arcidiecézy, slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Nedeľa: 13. nedeľa v období cez rok „C“

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Trnavská arcidiecéza si v tomto roku pripomína 100. výročie vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry, ktorá bola cestou k jej vzniku. Trnavská apoštolská administratúra bola zriadená 29. mája 1922 a existovala až do roku 1977, kedy ju pápež Pavol VI. povýšil na arcidiecézu s názvom Trnavská arcidiecéza. Pri tejto príležitosti Vás úctivo pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa uskutoční v piatok 24. júna 2022 o 9:30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 24.6.2022 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom a animátormi v kostole.

Centrum pomoci pre rodinu vás srdečne pozýva na zábavno-kultúrne podujatie „Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 26.6.2022 o 15:00 hod. v priestoroch prírodného kina Fontána v Piešťanoch. Pre rodiny s deťmi je pripravený bohatý kultúrny program, rôzne sprievodné aktivity, ako aj priestor na stretnutie, zábavu a potešenie so svojimi deťmi. Bližšie informácie na plagáte.

Úprimné Pán Boh zaplať a veľká vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a procesie a 1. svätého prijímania.

Nasledujúcu nedeľu 26. júna 2022 o 15:30 hod. sa vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch bude konať primičná sv. omša, ktorú bude sláviť náš rodák a novokňaz Vdp. Šimon Rábara. Srdečne všetkých pozývame na túto sv. omšu. Z tohto dôvodu bude večerná sv. omša v túto nedeľu (26. júna) posunutá na 19:00 hod. Pripomíname, že kto sa nábožne zúčastní na primičnej sv. omši, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan