História

Ukazujem 1 - 10 z 547 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 55

Oznamy

« Späť

13. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda: sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok
Sobota: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Nedeľa: 14.nedeľa v období cez rok „C“

Oznamy

Veriaci, ktorý na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla zbožne používa nábožné predmety požehnané pápežom alebo biskupom, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
Veriaci, ktorý od poludnia 28. júna do polnoci 29. júna navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a recituje Vyznanie viery, môže taktiež získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Pozývame všetky rodiny na Diecézne stretnutie rodín pod názvom „Rodina na ceste k svätosti“, ktoré bude 2. júla 2022 v Križovanoch nad Dudváhom. Bližšie informácie na plagáte.

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Centrum pomoci pre rodinu vás srdečne pozýva na zábavno-kultúrne podujatie „Deň rodiny“, ktoré sa uskutoční dnes 26.6. o 15:00 hod. v priestoroch prírodného kina Fontána v Piešťanoch. Pre rodiny s deťmi je pripravený bohatý kultúrny program, rôzne sprievodné aktivity, ako aj priestor na stretnutie, zábavu a potešenie so svojimi deťmi. Bližšie informácie na plagáte.

Stretnutie birmovancov bude v piatok 1.7.2022 po sv. omši. Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 17.9.2022 o 10:30 hod.

Srdečne všetkých pozývame na slávnostnú hodovú sv. omšu vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu 3.7.2022 o 10:30 hod. Slávnostným kazateľom bude Vsdp. dekan Ivan Konečný. Pri sv. omšiach bude hodová ofera. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.

V dnešnú nedeľu 26. júna 2022 o 15:30 hod. vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda bude primičná sv. omša, ktorú bude celebrovať náš rodák a novokňaz Vdp. Šimon Rábara. Srdečne všetkých pozývame na túto sv. omšu. Z tohto dôvodu dnes nebude adorácia Najsvätejšej Sviatosti a večerná sv. omša je posunutá na 19:00 hod. Pripomíname, že kto sa nábožne zúčastní na primičnej sv. omši, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan