História

Ukazujem 1 - 10 z 553 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 56

Oznamy

« Späť

15. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok
Piatok: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 16.nedeľa v období cez rok „C“

Oznamy

Dňa 15.7.2022 (piatok) zavítajú do našej farnosti účastníci cyklopúte „Na bicykli za život“ z Michaloviec do Bratislavy. O 7:00 hod. bude vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sv. omša a po nej sa uskutoční modlitbový pochod k nemocnici. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke. Pozývame pripojiť sa k tomuto stretnutiu a k modlitbám za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť.

Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Hodová ofera bola spolu 1350 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať.

Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 17.9.2022 o 10:30 hod.

Oznamujeme, že sviatosť manželstva si chcú vo farnosti Bánovce nad Bebravou vyslúžiť Martin Herčút, bytom Banka a Barbora Ďurišová, bytom Banka. Ak by niekto poznal nejakú cirkevnoprávnu prekážku, pre ktorú by menovaní nemohli uzatvoriť platné manželstvo, je povinný ju ohlásiť na farskom úrade.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan