História

Ukazujem 1 - 10 z 429 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 43

Oznamy

« Späť

16. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. MÁRIE MAGDALÉNY. Sviatok.
Utorok: SV. BRIGITY, REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Štvrtok: SV. JAKUBA APOŠTOLA. Sviatok.
Piatok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Spomienka.
Sobota: Sv. Gorazda a spoločníkov. Spomienka.
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Koná sa 23. ročník cykloakcie NA BICYKLI ZA ŽIVOT. Od 30.6. do 25. 7. 2019 cyklisti navštívia viac ako 40 miest, aby mobilizovali komunity k dielu ochrany nenarodených detí. V našom meste sa s nimi môžeme stretnúť v nedeľu 21. júla pri sv. omši o 18.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda a následne ráno o 08.00 pri spoločnej modlitbe pred budovou nemocnice. Na výveske si môžete všimnúť podrobné informácie, ak by ste sa chceli pridať k cyklistom na nejakú časť cesty.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).
Je potrebné ešte osadiť nové vitrážové okná (júl – august), vyrobiť novú vežičku a spolu s Mestom zrekonštruovať sokel, nádvorie a okolie Kaplnky.
Srdečne ďakujeme a modlíme sa za darcov a za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom na najfrekventovanejšom mieste mesta.

Na nástenke máte leták s informáciou o Dome pokoja pre týrané tehotné matky v Lúke nad Váhom. Spravuje ho Katolícka jednota Slovenska o.z. (KJS), ktorá môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6–12 mesiacov. KJS o.z. prosí všetkých o podporu na účet: IBAN: SK2309000000000280090193. Bližšie informácie poskytne: A. Maťašová, tel.č. 0903971864.

Príprava na Národný pochod za život prebieha v našej farnosti v piatky po sv. omši ružencovým pochodom za rodinu, manželstvo a deti, ako aj prosba o ochranu pred bezbožnou ideológiou gender z farského kostola sv. CM do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätá omša v nedeľu o 11.00h pre deti a rodiny počas prázdnin nebude!

31. júla naša rehoľa slávi sviatok svojho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti vás všetkých, našich priateľov a dobrodincov, pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude v stredu 31. júla 2019 o 18.30h. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude P. Lukáš Žilák OP, prior dominikánskeho konventu vo Zvolene. Pri svätej omši bude spievať aj Coro Laudamus z Piešťan. Po svätej omši, ako každý rok, vás pozývame do našej záhrady na malé pohostenie - agapé. Prosíme vás a budeme vám vďační, ak nám pomôžete s prípravou tohto malého pohostenia – najmä upečením nejakých koláčov, či slaných alebo sladkých, alebo iným drobným pečivom. O ostatné sa postará naša jezuitská komunita. Vďační piešťanskí jezuiti.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan