História

Ukazujem 1 - 10 z 604 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 61

Oznamy

« Späť

17. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Utorok: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Sobota: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľub. spomienka
Nedeľa: Premenenie Pána, sviatok

Oznamy

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Porciunkulové odpustky 2.8.2023: úplné odpustky za obvyklých podmienok sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne pomodlí modlitbu Otče náš a Verím v Boha počas návštevy: baziliky menšej, katedrálneho kostola, farského kostola alebo františkánskeho kostola.

Pozývame na celovečernú modlitbu sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v piatok 4.8.2023 od 19:00 – 24:00 hod.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan