História

Ukazujem 1 - 10 z 511 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 52

Oznamy

« Späť

17. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Joachima a Anny, rodičov Prebl. Panny Márie, spomienka.
Utorok: Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Štvrtok: Sv. Marty, spomienka
Piatok: Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľub. spomienka
Sobota: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Nedeľa: OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac september bude po sv. omšiach ako obvykle. V Pondelok 26. júla po rannej sv. omši sa budú zapisovať úmysly len na ranné sv. omše.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú, okrem soboty vo zvyčajnej podobe.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 25.9.2021 (sobota) o 10.30 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dňa 31. júla naša rehoľa slávi sviatok svojho zakladateľa sv. Ignáca z Loyoly. Pri tejto príležitosti Vás všetkých, našich priateľov a dobrodincov, pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude v sobotu 31. júla 2020 o 18.30h. Hlavným celebrantom a kazateľom bude P. Jaroslav Mudroň SJ. Pri svätej omši bude spievať aj zbor Coro Laudamus. Po konzultácii s kompetentnými osobami, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sme sa rozhodli, že agapé po sv. omši nebude. Je nám to úprimne ľúto. Snáď sa to podarí na budúci rok. Za porozumenie ďakujeme.

Pozývame vás na novénu pred sviatkom sv. Ignáca z Loyoly. Pri večerných sv. omšiach o 18.30 budú homílie na tému: Sv. Ignác – ako ma Boh viedol. Po sv. omšiach bude krátka modlitba novény k sv. Ignácovi.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan