História

Ukazujem 1 - 10 z 502 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 51

Oznamy

« Späť

18. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Piatok: Premenenie Pána, sviatok
Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Porciunkulové odpustky – 2. augusta (v pondelok) možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch. Predpísaný skutok je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána a Vyznaním viery. Okrem toho treba splniť obvyklé podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac september je po sv. omšiach ako obvykle.

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú, okrem soboty vo zvyčajnej podobe.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 25.9.2021 (sobota) o 10.30 hod.

Spovedať pred prvým piatkom budeme v pondelok, utorok, stredu 30 min. pred sv. omšami, štvrtok a piatok od 17.00 hod.

Spoločenstvo Živá voda pozýva vo štvrtok 5. augusta 2021 o 18.45 v kostole sv. Cyrila a Metoda na modlitbu sv. ruženca za uzdravenie s prednáškou a svedectvom: Ako naplniť vzťah s Ježišom. Viac informácií na výveske.

OZ Gorazdík v spolupráci s mestom Vrbové pozýva všetky rodiny dňa 21. augusta 2021 na 2. ročník Detských cyklopretekov. Viac informácií na výveske.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan