História

Ukazujem 1 - 10 z 571 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 58

Oznamy

« Späť

18. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Piatok: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
Sobota: Premenenie Pána, sviatok Nedeľa: 19.nedeľa v období cez rok „C“

Oznamy

Prvý piatok mesiaca – chorých spovedáme ako obvykle. Vo farskom kostole spovedáme v stredu hodinu pred večernou sv. omšou, vo štvrtok a v piatok od 16:30 hod. V kaplnke BSJ – štvrtok a v piatok od 15:30 hod.

Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac september. V pondelok ráno zapisujeme len na ranné sv. omše.

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vydal na území našej Trnavskej arcidiecézy odporúčanie, aby prvoprijímajúce deti a deti všeobecne prijímali sv. prijímanie prednostne do úst. Týmto srdečne pozývame rodičov detí, aby v tomto spôsobe prijímania dali svojim deťom príklad. Pán Boh zaplať.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti nájdete na plagáte na nástenke.

Sviatosť birmovania sa bude v našej farnosti vysluhovať 17.9.2022 o 10:30 hod.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan