História

Ukazujem 1 - 10 z 322 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

Kvetná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Štvrtok: ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Piatok: VEĽKÝ PIATOK. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
Sobota: BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.
Na Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pán ovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, vo farskom kostole večer o 18.00 hod. Po svätej omši bude farský kostol otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti do 21.00.

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, t. z. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť do sýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení.
Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa v našom farskom kostole začnú o 15.00 hod. a u pátrov jezuitov o 17.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 19.30.

Na Veľký piatok Vás pozývame na večernú Krížovú cestu na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan. Pozývame všetkých, ale osobitne mládež Piešťan na túto krížovú cestu. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri farskom kostole.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.
Na Bielu sobotu začiatok poklony pri Božom hrobe bude vo farskom kostole o 8.30 spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.15 spojené s modlitbou vešpier.
Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.
Prosím lektorov, aby sa v sakristii zapísali na čítania. Tiež prosím mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, aby si podelili služby na všetky sv. omše.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu po svätej omši bude stretnutie miništrantov a mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania.

Dnes (v nedeľu) poobede bude spovedanie vo farskom kostole a na Trajane od 15.00. Krížová cesta na Červenej veži o 14.30.

Zbierka na Pastoračné centrum činila 2050,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2016 o 14.30 od Kaplnky Božského Srdca cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a piesní zborov a spevákov Piešťan. Na túto výnimočnú slávnosť v Roku milosrdenstva pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva.

Na Trajane býva svätá omša v nedeľu o 10.30 v priestoroch 9. Základnej školy F.E.Scherera. Hľadáme ochotného muža, ktorý by vedel pred sv. omšou pozapájať ozvučenie, a tým pomôcť alebo v prípade potreby zastúpiť pána kostolníka Dušana Zelenaja.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej kaplnke Krížová cesta už o 14.00h., po nej nasleduje predveľkonočné spovedanie: 15.00 – 18.00h.

Po rannej svätej omši o 6.00h. sa modlíme Krížovú cestu – do stredy. Spovedanie: Vo Veľkom týždni (pondelok, utorok, streda) spovedáme: RÁNO – pri ranných svätých omšiach ako počas prvopiatkového týždňa – POPOLUDNÍ OD 17.00h.

Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omša svätenia olejov, ktorú spolu s kňazmi trnavskej arcidiecézy celebruje otec arcibiskup. Ranné sväté omše v kaplnke nebudú.

Veľký piatok – deň prísneho pôstu v celej Cirkvi. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Veľkonočné trojdnie: ZELENÝ ŠTVRTOK – 18.30h., VEĽKÝ PIATOK – 17.00h., BIELA SOBOTA – 20.00h. Presnejšie na nástenke a dverách kostola. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA KRISTOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA – sväté omše ako v nedeľu. Kto by chcel prispieť na veľkonočnú výzdobu, môže do pokladničiek označených na tento účel. Vďaka.

Na Veľkonočnú nedeľu bude v našom kostole veľkonočná ofera. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

V sakristii našej kaplnky ponúkame Krížovú cestu v knižnej podobe a na CD-čku. Napísali ju kontemplatívne sestry benediktínky z kláštora Benediktínok Najsvätejšej Bohorodičky z Horných Orešian. Kto by mal záujem – dobrovoľný príspevok buď za knižočku alebo CD je 5 eur. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť tieto kontemplatívne rehoľné sestry.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan