História

Ukazujem 1 - 10 z 339 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 34

Oznamy

« Späť

2. adventná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
NEDEĽA: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (GAUDETE – RADOSTI).

Oznamy

Dnešná nedeľa sa nazýva aj biblická, kedy si môžeme uvedomiť stály Pánov príchod medzi nás v jeho Slove vo Svätom Písme.

V tomto týždni v stredu, piatok a v soboru sú zimné kántrové dni, ktorých obsahom sú modlitby za Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete. Záväzný je iba jeden deň. Odporúča sa kajúca pobožnosť.
Adorácie sú vo farskom kostole sv. CM pravidelne v pondelok až v piatok od 8.00 do 16.15 a v nedeľu od 11.30 do 18.00.
Pridávame sa k tým občanom, ktorí prosia a obracajú sa na kompetentných predstaviteľov mesta, aby sa zastavil plánovaný „pochod diablov“ - Krampuslauf po Piešťanoch, ktorý v uvedenej podobe je viac oslavou diabla a narúša advent ako prípravu na Vianoce a modlíme sa na úmysel ochrany piešťanských rodín, detí a mladých pred prenikaním Zlého. Odporúčame aj osobne sa pomodliť každý deň 3x Zdravas Mária na tento úmysel.

Zbierka na katolícku charitu činila 1251,-€ (Banka 133,-€, Kocurice 25,-€). Za vaše milodary nech vás Pán hojne požehná.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v STREDU o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi.

Birmovanci majú stretnutie v piatok o 18.00 na svätej omši a po nej.

Prosíme, by ste v sakristii nahlásili chorých na vianočnú svätú spoveď, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom. Spoveď chorých bude v týždni pred 4. adventnou nedeľou od 18.12. do 22.12. Nahláste aj telefónne číslo.

Predvianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov bude: vo farskom kostole sv. CM na budúcu nedeľu od 16.00 do 18.00, na Trajane od 15.00 do 16.00. V sobotu 23.12. vo farskom kostole sv. CM od 15.00 do 18.00. Kocurice vo štvrtok 21.12. pred 4. adv. nedeľou. Na Banke v sobotu 23.12. od 10.00 do 11.00.

V sobotu 16.12.2017 o 16.00 v kostole pátrov jezuitov sa uskutoční adventný koncert zboru Coro Laudamus.
V sobotu 6.1.2018 o 16.00 sa uskutoční trojkráľový vianočný koncert zboru Coro Laudamus vo farskom kostole sv. CM.

Aj tento rok bude v Piešťanoch vo Vianočnom období prebiehať koledovanie Dobrej Noviny. Koledníci na sviatok sv. Štefana 26.12. navštívia piešťanské domácnosti a prostredníctvom koledovania pomáhajú najchudobnejším obyvateľom planéty. Pozývame všetkých, najmä deti a mládež, ktorí by sa chceli podieľať na príprave a koledovaní. Stretnutia sú v nedele o 17.00 v priestoroch 1. stupňa Cirkevnej školy.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole.

Na Narodenie Pána 25. 12. svätá omša o 10.30 bude za účasti zboru Coro Laudamus o 18.00 za účasti zboru Dona Bosca.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jesenná zbierka na charitu – 1593,64 eur. Za vaše milodary ďakujeme.

16. decembra 2017 od 16.00h. do 18.00 h. sa uskutoční v našej kaplnke Adventný koncert, na ktorý Vás pozýva piešťanský zbor Coro Laudamus. Všetci ste srdečne pozvaní.

Na budúcu sobotu (16. 12. 2017) o 18.30 večer budú v našej kaplnke Piešťanské chvály. Sú spojené aj so svätou omšou, adoráciou a chválami. Bližšie info máte na nástenke.

Na budúcu nedeľu (17. 12. 2017) bude v našej kaplnke predvianočná svätá spoveď: od 17.00 do 19.30h. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať aj na ďalší týždeň podľa rozpisu ako je na nástenke. Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!

Vianočný program svätých omší a spovedania v našej kaplnke máte na nástenkách.

Ľudová hudba folklórneho súboru Máj, Vás srdečne pozýva na Vianočné vystúpenie, ktoré sa uskutoční pol hodinu pred a pol hodinu po polnočnej svätej omši. Tešíme sa na Vás.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan