História

Ukazujem 1 - 10 z 478 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 48

Oznamy

« Späť

2. adventná nedeľa "B" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Utorok: NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Nedeľa: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – GAUDETE.

Oznamy

Zimné kántrové dni sú v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom sú modlitby za príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Odporúča sa kajúca pobožnosť. Môže sa brať omšový formulár: Za zachovanie mieru a spravodlivosti alebo Za upevnenie rodín.

Vianočná svätá spoveď: vzhľadom na súčasné protiepidemické opatrenia nebudú sa robiť hromadné sväté spovede. Odporúčame vám vykonať si ju počas celého adventného obdobia pred alebo po svätej omši. Pred 4. adventnou nedeľou budú časy rozšírené.

Jesenná zbierka na katolícku charitu činila 1392,-€. Všetkým darcom ďakujeme a vyprosujeme Božie požehnanie.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako obvykle.

V adventnom období do 16. decembra budú vo farskom kostole rorátne sväté omše o 7.00 ku cti preblahoslavenej Panny Márie.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti s rodičmi bude v stredu o 18.00, pre birmovancov v piatok o 18.00. Účasť je dobrovoľná. Budú vysielané aj cez internet a záznamy sú na farskej internetovej stránke.

Prosíme farníkov o pomoc pri upratovaní kostola vo štvrtok večer po sv. omši.

Prosíme farníkov, ktorí by mohli poskytnúť väčší alebo aj menší vianočný stromček do kostolov, aby nechali svoju adresu a číslo v sakristii. Poprípade prosíme o rady a tipy na koho sa obrátiť.

Fórum života počas mesiaca November pozýva k zapáleniu Sviečky za nenarodené deti v domovoch, na cintoríne alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Sviečku je možné si zakúpiť aj v našom kostole: plastová sviečka stojí 1 euro a sklenená 5 eur. Peniaze môžete vhodiť do pokladničiek. Vďaka štedrým darcom môže fórum života pomáhať tehotným ženám v núdzi, dievčatám, jednotlivcom a rodinám v ťažkých životných situáciách. Úprimné Pán Boh zaplať.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia (rúška, dezinfekcia, sedenie, prijímanie).

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan