História

Ukazujem 1 - 10 z 395 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

2. nedeľa po narodení Pána 2019, Zjavenie Pána

Liturgický kalendár

NEDEĽA: KRST KRISTA PÁNA. Sviatok.

Oznamy

Dnes na slávnosť Zjavenia Pána sa v rámci liturgie na úvod požehnáva voda, ktorou sa kropí ľud a veriaci si ju berú do svojich príbytkov. Nezabudnite si priniesť nádoby. Tiež sa slávnostne ohlasuje dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých slávností.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho sú podľa normálneho rozpisu.
Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú na jej opravu. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Požehnanie domu môžete nahlásiť v sakristii (meno, adresu a telefónne číslo). Poprípade čas si môžete dohodnúť aj s kňazmi osobne.

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku každý deň okrem soboty.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Zapisujeme úmysly svätých omší na mesiac február. Nezabúdajme, že najúčinnejšou modlitbou za našich drahých je obeta samého Ježiša Krista vo svätej omši.

Kňazské rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu budú v stredu vo farnosti Krakovany so začiatkom sv. omše o 9.30.

Na budúci víkend bude v našej farnosti prebiehať Kurz prípravy snúbencov do manželstva. Modlime sa za nové zdravé kresťanské rodiny aj za manželských animátorov, ktorí sa venujú snúbencom.

V piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. CM do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan