História

Ukazujem 1 - 10 z 546 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 55

Oznamy

« Späť

2. nedeľa po narodení Pána "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
Štvrtok: Zjavenie Pána, Slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa: Krst Krista Pána

Oznamy

Na slávnosť Zjavenia Pána sa v rámci liturgie na úvod požehnáva voda. Tiež sa slávnostne ohlasuje dátum Veľkej noci a ostatných pohyblivých slávnosti.

Sväté omše na slávnosť  Zjavenia Pána (štvrtok) budú ako v nedeľu. Vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda – 7:30, 10:00, 11:15 a 18:00, v kúpeľnej kaplnke BSJ, na Banke a v Kocuriciach o 9:00 hod. V tento deň bude farská kancelária zatvorená. Keďže sa nemôže koledovať v domácnostiach, tak po sv. omši o 10:00 hod. bude krátke koledovanie v kostole.

Vo farskom kostole pri betleheme je umiestnená pokladnička, kde môžete prispieť na projekt Dobrá novina. Ďalšie informácie ako prispieť na tento projekt sú na plagáte na nástenke alebo vám ich poskytne koordinátor projektu p. Bucko na tel. č.: 0908 400 363.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako obvykle.

Vysielané sv. omše na farskej stránke pokračujú naďalej v stredu a v piatok o 18:00 hod., štvrtok a v nedeľu o 10:00 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan