História

Ukazujem 1 - 10 z 572 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 58

Oznamy

« Späť

2. nedeľa v cezročnom období "A" 2023

Liturgický kalendár

Utorok: sv. Antona, opáta, spomienka
Sobota: sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Nedeľa: 3. nedeľa v období cez rok „A“ (Nedeľa Božieho slova)

Oznamy

Od 18. do 25. januára 2023 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme tento úmysel i do svojich modlitieb. Veriaci, ktorý sa počas tohto týždňa zúčastní na niektorej z bohoslužieb a na zakončení tohto Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V rámci projektu Dobrá novina sa spolu v celých Piešťanoch vyzbierala suma 5000 EUR. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Stretnutie birmovancov bude vo farskom kostole v piatok 20.1.2023 na sv. omši o 18:00 hod. a po nej bude stretnutie s kňazom.

V stredu pozývame na sv. omšu o 18:00 hod. a modlitbu sv. ruženca od 17:20 hod. vo farskom kostole všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie.

Na budúcu nedeľu 22.1.2023 bude zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. Vďaka vaším milodarom budeme môcť finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Centrum pomoci pre rodinu pobočka Piešťany, hľadá najstaršie manželské páry z Piešťan na ocenenie. Nominovať je možné žijúci manželský pár ako aj pár, kde jeden z manželov alebo obaja manželia zomreli. V tomto prípade sa udelí ocenenie IN MEMORIAM. Bližšie informácie nájdete na www.cppr.sk alebo na plagáte na nástenke.

V pondelok 30. januára sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých, mládež a všetkých, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a v stredu v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda (dolná miestnosť vedľa kostola) po večernej sv. omši o 19:00 hod.

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan