História

Ukazujem 1 - 10 z 460 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 46

Oznamy

« Späť

20. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Heleny. Ľubovoľná spomienka.
Štvrtok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Pia X., pápeža. Spomienka.
Sobota: Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Pozývame Vás na púť do Trstína - Hájička v dňoch 14. - 16. augusta. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 16. 8. o 11.00 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Ivan Ružička, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Podrobný program púte nájdete na plagáte na nástenke.

Trnavská arcidiecézna charita umiestnila na budove farského úradu pri chodníku automat, v ktorom za 1,-€ bude možné zakúpiť hlinený dukát pre bezdomovcov, ktorí si zaň vo vybraných predajňach budú môcť zakúpiť jedlo. Do prevádzky príde v nasledujúcom týždni. Pracovníci TT arcidiecéznej charity naliehavo vás prosia, aby ste bezdomovcom nedávali peniaze, ale využili túto novú možnosť, ktorá je pre nich osožnejšia alebo ich poslali do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41 pri železničnej stanici, kde budú pre nich za dukát pripravené balíčky.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13. 9. 2020 o 10.30 hod. Príprava birmovancov pokračuje od piatka 14. 8. na večernej sv. omši o 18.00 hod. Prosím kandidátov, aby priniesli všetky potrebné doklady, na svätú omšu prišli načas, boli vo vnútri a správali sa vhodne počas nej v prítomnosti živého Boha Ježiša Krista.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: V pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00 hod.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätá omša v nedeľu o 11.00 hod. pre deti a rodiny počas prázdnin nebude.

Ponúkame, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, v ktorých si môžete prečítať zaujímavé články. Katolícke noviny a Posol sú na poličke pri vstupe do kostola.

Pozývame vás na duchovné cvičenia do nášho exercičného domu. Rozpis termínov je na nástenkách. Príďte, tešíme sa na vás.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári a pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan