História

Ukazujem 1 - 10 z 327 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

23. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok.
Piatok: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť.
Sobota: Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sväté omše budú ako v nedeľu.

Svätá omša osobitne venovaná pre prvoprijímajúce deti (2. a 3. ročníka) spolu s rodičmi bude v stredu.
Prosím, aby rodičia detí už 2. ročníka si vyzdvihli a vyplnili prihlášky na 1. sväté prijímanie svojich detí a odovzdali ich do konca septembra.
Svätá omša osobitne venovaná birmovancom bude v piatok.
Birmovanci po svätej omši budú mať stretnutie s animátormi a kňazmi.
Pripomínam birmovancom, aby vyplnené prihlášky odovzdali do 15.9.2017 a tiež katechétov vyučujúcich náboženskú výchovu, aby informovali a povzbudili zverených žiakov. Ak im chýbajú doklady, potrebné je ich doplniť do konca septembra.

Zbierka na dokončenie Pastoračného centra a opravu kotolní v Piešťanoch činila 1195,-€. Na Banke na opravu okien a vstupnej brány 460,- €, v Kocuriciach na opravu veže 100,-€. Pán nech odmení všetkých darcov.

Celonárodná púť do národnej svätyne, Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bude v piatok 15. septembra 2017. Program pre pútnikov sa začne vo štvrtok 14. septembra o 17.00 Mariánskou hodinkou. Ústredným momentom národnej púte bude v piatok 15. septembra o 10.30 hod. svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hlavným kazateľom bude prešovský arcibiskup - metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Popoludní o 14.00 hod. bude akatist k Bohorodičke. Po ňom odštartuje bohatý sprievodný program, ktorý potrvá až do sobotného rána.
V sobotu 16. septembra sa uskutoční tradičná Púť seniorov a chorých, hlavným celebrantom a kazateľom na svätej omši so začiatkom o 10.30 hod. bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
V súvislosti s národnou púťou budú vypravené tri mimoriadne vlakové spojenia na trasách z Prievidze, Zlatých Moraviec a z Nitry. Informácie a grafikony týchto vlakových spojení sú dostupné na stránke http://www.slovakrail.sk/sk/aktuality/zssk-vypravi-na-put-do-sastina-mimoriadne-vlaky.html.
Bližšie informácie o národnej púti nájdete na http://www.bazilika.sk alebo na podstránke http://www.bazilika.sk/narodnaput a tiež na Facebook konte Bazilika Sedembolestnej.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka prebieha od 1.6.2017 do 28.2.2018. Viac informácii máte na nástenke.
Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky trvanlivých potravín.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes (10. septembra 2017) o 15.00h. je stretnutie združenia Faustínum. Všetci ste srdečne pozvaní.

V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie slávime titulárny sviatok našej kaplnky. Sväté omše budú: 6.30; 8.00, 9.30 a 18.30. Pozývame vás srdečne na túto svätú omšu.

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi pozývajú snúbenecké a manželské páry do 5 rokov, na 8-týždennú prípravu v malých spoločenstvách, zameranú na zlepšenie vzájomnej partnerskej komunikácie. Príprava sa uskutoční v rámci malého spoločenstva, ktoré sa bude schádzať každý piatok o 17.00 hod v JPC so začiatkom od piatku 29. septembra. Prihlásiť sa možno najneskôr do 24. septembra u manželov Adamkovičovcov alebo manželov Šiškovcov, prípadne u pátra Leopolda Slaninku SJ.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan