História

Ukazujem 1 - 10 z 385 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 39

Oznamy

« Späť

23. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA. Sviatok.
Sobota: SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA. Slávnosť. Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Zbierka na opravu Kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho činila 3184,-€. Všetkých darcov nech požehná Boh. Svätá omša za dobrodincov na opravu KBSJ bude v Kaplnke 13.9.2018 o 16.15.

Žiaci 9. ročníkov sa môžu prihlásiť na birmovku. Prihlášky sú aj v sakristii. Povzbudzujeme rodiny a mladých k prijatiu tejto sviatosti kresťanskej dospelosti, tak pre zrelý osobný život, ako aj dospelý život v kresťanskom spoločenstve so schopnosťou byť napr. krstným rodičom.

Dospelí záujemcovia o krst a iné sviatosti sa môžu prihlasovať tiež.

Prosíme ochotných farníkov aj z radov mladých o službu lektorov a organistov (stačí vedieť hrať na klavíri, ostatné doučia skúsenejší organisti).

Národná púť k Patrónke Slovenska v Šaštíne bude v dňoch 14.9.-19.9.2018. Podrobný program program je na výveske.

Katolícka zoznamka katRande.org vytvára priestor na stretnutia pre slobodných katolíkov, ktorí túžia vstúpiť do sviatostného manželstva, a preto pozývajú slobodných mladých ľudí na stretnutie, kde sa môžu zoznámiť s inými slobodnými – speed dating katRande, ktorý sa bude konať 24. septembra 2018 v Centre pomoci pre rodinu v Trnave, Štefánikova 46, v Trnave. Bližšie informácie nájdete na nástenke.

 

Oznamy otcov jezuitov

 

Zbierka na opravu Kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho za celú našu farnosť –3184 eur. Za Vaše milodary Vám pán dekan ďakuje.

V sobotu na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie slávime titulárny sviatok našej kaplnky. Sväté omše budú: 6.30; 8.00, 9.30 a 18.30. Pozývame vás srdečne na túto svätú omšu.

Dnes, 9. septembra 2018 o 15.00h. je stretnutie združenia Faustínum. Všetci ste srdečne pozvaní.

Opäť pokračuje rodinná sv. omša v nedeľu o 11.00 hod.

V stredu od 9.30 hod je opäť materské centrum v JPC.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan