História

Ukazujem 1 - 10 z 511 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 52

Oznamy

« Späť

23. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov, spomienka
Streda: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Spoločenstvo Živá voda pozýva vo štvrtok 9. septembra 2021 o 18.45 v kostole sv. Cyrila a Metoda na modlitbu sv. ruženca za uzdravenie s témou: "Čistota – buďte ako deti.".

Birmovancov pozývame na sv. omšu v kostole sv. Cyrila a Metoda v piatok 10. septembra 2021 o 18.00 a po sv. omši na stretko.

Na budúcu nedeľu 12. septembra 2021 bude zbierka pre katolícke školy pôsobiace v Trnavskej arcidiecéze. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 35 342,38 €.
Vďaka vašim milodarom budeme môcť finančne pomáhať katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu 8. septembra 2021 sa uskutoční v našej farnosti rekolekcia kňazov piešťanského dekanátu. Rekolekcia sa začne sv. omšou o 9.30, na ktorú všetkých srdečne pozývame. V tento deň bude farská kancelária zatvorená.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan