História

Ukazujem 1 - 10 z 327 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

24. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.
Štvrtok: SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU. Sviatok.
Sobota: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Prosím, farníkov, aby priniesli zo svojej úrody dary k oltáru, aby sme mali čo požehnať.

Svätá omša osobitne venovaná pre prvoprijímajúce deti (2. a 3. ročníka) spolu s rodičmi bude v stredu.
Prosím, aby rodičia detí už 2. ročníka si vyzdvihli a vyplnili prihlášky na 1. sväté prijímanie svojich detí a odovzdali ich do konca septembra.
Svätá omša osobitne venovaná birmovancom bude v piatok.
Birmovanci po svätej omši budú mať stretnutie s animátormi a kňazmi.
Pripomínam birmovancom, aby vyplnené prihlášky odovzdali čím prv a tiež katechétov vyučujúcich náboženskú výchovu, aby informovali a povzbudili zverených žiakov. Ak im chýbajú doklady, potrebné je ich doplniť do konca septembra.

Dospelí záujemci o prípravu na sviatosť krstu, 1. svätého prijímania a birmovania sa môžu nahlásiť v sakristii vo farskom kostole alebo osobne u kňazov.

Blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 v Bratislave – Petržalke na priestranstve pri kostole Svätej rodiny. Bližší program je na nástenke. Prosím záujemcov, aby sa nahlásili v sakristii farského kostola sv. Cyrila a Metoda. Odchod autobusu bude ráno o 7.00.

Slávnostné požehnanie dokončeného Pastoračného centra sv. Cyrila a Metoda bude v sobotu 4.11.2017 o 10.30 za účasti diecézneho arcibiskupa J. E. Mons. Jána Oroscha. Tento deň je zároveň aj výročným dňom posvätenia farského chrámu sv. Cyrila a Metoda. Prosím členov farskej ekonomickej rady, kostolníčky, organistov, mimoriadnych rozdávateľov a ostatných oslovených, aby sme sa stretli v stredu po svätej omši o 19.00 v Pastoračnom centre a dohodli sa na príprave slávnosti.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka prebieha od 1.6.2017 do 28.2.2018. Viac informácii máte na nástenke.
Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky trvanlivých potravín.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi pozývajú snúbenecké a manželské páry do 5 rokov, na 8-týždennú prípravu v malých spoločenstvách, zameranú na zlepšenie vzájomnej partnerskej komunikácie. Príprava sa uskutoční v rámci malého spoločenstva, ktoré sa bude schádzať každý piatok o 17.00 hod v JPC so začiatkom od piatku 29. septembra. Prihlásiť sa možno najneskôr do 24. septembra u manželov Adamkovičovcov alebo manželov Šiškovcov, prípadne u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Pátri jezuiti v spolupráci s farnosťou sv. Štefana v Piešťanoch organizujú prípravu dospelých ku sviatostiam krstu, 1. sv. prijímania a birmovania. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii jezuitského kostola najneskôr do konca septembra 2017.

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan