História

Ukazujem 1 - 10 z 327 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

25. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka.
Piatok: SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV. Sviatok.
Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V stredu 18.10.2017 sa uskutoční iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec so Zasvätením detí Panne Márii. Viac info na www.acn-slovensko.org. Prosím všetkých rodičov osobitne prvoprijímajúcich detí, ochotných animátorov a spevákov, keby pripravili túto iniciatívu s deťmi v uvedenú stredu pred sv. omšou o 17.30.

Svätá omša osobitne venovaná pre prvoprijímajúce deti (2. a 3. ročníka) spolu s rodičmi bude v stredu.
Prosím, aby rodičia detí už 2. ročníka si vyzdvihli a vyplnili prihlášky na 1. sväté prijímanie svojich detí a odovzdali ich do konca septembra.
Svätá omša osobitne venovaná birmovancom bude v piatok.
Birmovanci po svätej omši budú mať stretnutie s animátormi a kňazmi. Pripomínam birmovancom, aby vyplnené prihlášky odovzdali čím prv a tiež katechétov vyučujúcich náboženskú výchovu, aby informovali a povzbudili zverených žiakov. Ak im chýbajú doklady, potrebné je ich doplniť do konca septembra.

Dospelí záujemci o prípravu na sviatosť krstu, 1. svätého prijímania a birmovania sa môžu nahlásiť v sakristii vo farskom kostole alebo osobne u kňazov.

V Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch bola zriadená a požehnaná Kaplnka sv. Michala archanjela, ktorá je prístupná aj verejnosti. Sväté omše bývajú v nej slúžené v pondelok až piatok o 16.00 a v nedeľu o 10.30. Rektorom a správcom kaplnky je ThLic. Miloš Zárecký, ktorý je zároveň aj nemocničným kaplánom Winterovej nemocnice a chorých. V prípade zaopatrovania a iných služieb pre chorých ho nájdete na tel. č. 0908 194 361.

Blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunistickej totality, bude v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 v Bratislave – Petržalke na priestranstve pri kostole Svätej rodiny. Bližší program je na nástenke. Prosím záujemcov, aby sa nahlásili v sákristii farského kostola sv. C a M. Odchod autobusu bude od kostola sv. Štefana ráno 6.55 a od sv. CM o 7.00.

Pútnici z Piešťan a okolia putujúci pravidelne do Šaštína prispeli na kostol sv. CM 100,-€.

Aj v školskom roku 2017/18 vychádza katolícky časopis Rebrík pre deti a animátorov, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Môžete si ho objednať prostredníctvom http://www.rebrik.sk alebo na t.č. 02/20445253.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka prebieha od 1.6.2017 do 28.2.2018. Viac informácii máte na nástenke. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok na rôznych verejných priestranstvám. Povzbudzujeme ochotné ženy do pečenia a vhodných animátorov k ich predaju.
Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky trvanlivých potravín.

Fórum života aj v tomto roku rozbieha 15. ročník pro-life kampane Sviečka za nenarodené deti 2017, ktorá vyvrcholí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých pri ktorej si spomenieme aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Fórum života bude distribuovať symbolické sviečky (min. 1€za plastovú sviečku a 4€ za sklenenú). Viac informácii na nástenke alebo www.forumzivota.sk a http://www.facebook.com/forumzivota.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Jezuiti si každoročne 27. septembra pripomínajú, že 27. septembra 1540, apoštolským listom Regimini militantis Ecclesiae, pápež Pavol III. schválil a potvrdil Spoločnosť Ježišovu.

Vincentská rodina na Slovensku organizuje11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Kúpou medovníkového srdiečka môžete prispieť v nedele 1. a 8. októbra po sv. omšiach o 9.30 a 11.00h – vonku pri kaplnke Vás budú čakať dobrovoľníci. Prispieť môžete aj počas týždňa v našej jezuitskej kaplnke – dobrovoľníci z vincentskej rodiny pripravili malú pokladničku, ktorá je ako po minulé roky vzadu v kaplnke. Každý kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul raz mesačne obetuje svätú omšu za všetkých podporovateľov.

Informácia o výsledkoch 22. ročníka Dobrej noviny na Slovensku – zapojilo sa 24 711 koledníkov v 2535 skupinách. Navštívili 70 588 rodín a vyzbierali 981 872,60 EUR. V Trnavskej arcidiecéze to bolo 63 397,12 EUR. Podporili sa ňou projekty v Afrike: Keňa, Etiópia, Južný Sudán, Uganda.

Piešťanské chvály budú tentokrát 1. októbra 2017 o 16.00h. vo farskom kostole sv. Michala, archanjela v Lančári. Pozýva spoločenstvo Hebron.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan