História

Ukazujem 1 - 10 z 507 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 51

Oznamy

« Späť

25. nedeľa v cezročnom období "B" 2021

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Utorok: Sv. Matúša, Apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Zbierka pre katolícke školy pôsobiace v Trnavskej arcidiecéze bola spolu 950 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostola Sv. Cyrila a Metoda vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské na ďalší rok 8 EUR.

Trnavská arcidiecéza začína od septembra vydávať duchovno-spoločenský časopis "Moja Trnavská arcidiecéza". Časopis bude vychádzať jedenkrát do mesiaca, vždy na druhú nedeľu v mesiaci. Náklady na jeden výtlačok sú vo výške 0,50€. Časopis si môžete kúpiť za dobrovoľný príspevok. Časopis je tam, ako sú Katolícke noviny.

Pozývame vás na Manželské stretnutia od 1. októbra 2021 o 17.00 v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešťanoch. Bližšie informácie sú na výveske.

V stredu po večernej sv. omši bude nácvik birmovancov na birmovku, štvrtok po večernej sv. omši bude upratovanie kostola pred birmovkou a v piatok od 15.30 bude sv. spoveď pre birmovancov, rodičov, súrodencov a birmovných rodičov. V sobotu 25.9.2021 o 10.30 sa bude v našej farnosti v kostole Sv. Cyrila a Metoda vysluhovať sviatosť birmovania, pamätajme na birmovancov a ich rodiny v našich modlitbách. Prosíme, aby ste označené lavice nechali voľné pre birmovancov a ich birmovných rodičov, tiež nechali miesto pre rodičov birmovancov v laviciach. Ďakujeme.

Štvrtok na spomienku Sv. pátra Pia bude na záver sv. omší v kostole Sv. Cyrila a Metoda udelené požehnanie s relikviou Sv. pátra Pia.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. Cyrila a Metoda, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan