História

Ukazujem 1 - 10 z 391 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

2. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Agnesy, panny a mučenice. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Piatok: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA. Sviatok.
Sobota: Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.
NEDEĽA: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Cez celý týždeň treba brať v omši primerané úmysly v modlitbe veriacich alebo aj omšový formulár Za jednotu kresťanov.
Spoločná ekumenická pobožnosť v Piešťanoch bude vo štvrtok 24.1. o 18.00 v kostole sv. Štefana s bratským agapé po ukončení, na ktorú vás srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu, 27.1., bude zbierka na potreby katolíckych škôl. Na území arcicidiecézy je 17 škôl zriadených arcidiecézou a 5 škôl zriadených rehoľami. Medzi ne patrí aj Cirkevná spojená škola v Piešťanoch. V minulom roku sa vyzbieralo 35 896,-€. Vďaka milodarom sa mohlo pomôcť 5 katolíckym školám.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu na ktorý môžete posielať svoje milodary je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku každý deň okrem soboty.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00. Tretiakom pripomínam, aby si vyzdvihli a naučili sa otázky z 2. časti o Božích prikázaniach. Druháci môžu prísť na preskúšanie z 1. časti: Verím v Boha.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku je v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

V piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti, ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor, ako aj za ochranu ľudského života od počatia.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúci týždeň bude v našej arcidiecéze zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za Vaše milodary vám ďakujeme. Bližšie info je na nástenke. V minulom roku sa vyzbieralo 35 896, 67 eur. Prostriedky sa využili pre päť cirkevných škôl, medziiným aj v Piešťanoch na izoláciu stien školy proti vlhkosti. Na území našej arcidiecézy je 17 škôl a 5 škôl zriadených rehoľami.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na január: modlitby matiek, tvorivé dielne dekupáž, cyklus inšpiratívne ženy a duchovná obnova s pátrom Zahoránskym.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: 18. – 25. januára 2019. Spoločná ekumenická pobožnosť v Piešťanoch bude vo štvrtok 24. januára 2019 o 18.00h v kostole sv. Štefana. Po jej ukončení bude malé agapé. Všetci ste srdečne pozvaní.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan