História

Ukazujem 1 - 10 z 398 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

5. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ľubovoľná spomienka. 27. svetový deň chorých.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
NEDEĽA: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

V pondelok na 27. svetový deň chorých na spoločnú modlitbu veriacich možno použiť primeraný formulár.
Pri sv. omšiach, po homílii, budeme udeľovať sviatosť pomazania chorým tým, ktorí dosiahli užívanie rozumu a pre chorobu alebo starobu (približne po 65. roku života) sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti. Pre hodné prijatie sviatosti je potrebné byť v stave posväcujúcej milosti (po svätej spovedi, ktorá bola napr. na 1. piatok).

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu na ktorý môžete posielať svoje milodary je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem soboty. Prosíme aj ďalších veriacich, aby sa zapojili do tejto služby. Jedná sa o jednu hodinu do týždňa s možnosťou zastúpenia v prípade nemožnosti prísť. Moderátorkou rozpisu adorácii je p. Anička Summerová (t.č. 0918480538), u ktorej sa môžete nahlásiť.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00. Tretiakom pripomínam, aby si vyzdvihli a naučili sa otázky z 2. časti o Božích prikázaniach. Druháci môžu prísť na preskúšanie z 1. časti: Verím v Boha.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Rodičia a priatelia Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch sú pozvaní na 12. ročník Školského plesu dňa 15.2.2019 o 19.00 v reštaurácii SEMAFOR. Cena lístka 30€. Viac informácií na nástenke.

Každý posledný pondelok v mesiaci v jezuitskej kaplnke SPM o 18.30 bude sv. omša obetovaná za povolania mladých do manželstva, po sv. omši bude adorácia.

Srdečne Vás pozývame na farskú púť piešťanských farností sv. Cyrila a Metoda a sv. Štefana do Lúrd, La Salette, Turína a Benátok. Termín púte je 24.8. - 30.8.2019. Pre prihlásenie stačí zaplatiť zálohu 50 €. Tešíme sa, že môžeme spolu s vami vytvoriť jednu farskú rodinu a zažiť požehnaný čas na našej púti. Pôjdu s nami kňazi z Farnosti sv. Cyrila a Metoda aj z Farnosti sv. Štefana. Prví prihlásení majú možnosť vybrať si bezplatne konkrétne miesto v autobuse. Prihlasovať sa môžete v cestovnej kancelárií NOE travel, ktorá sídli vedľa Kostola sv. Cyrila a Metoda alebo na tel. č., ktoré nájdete spolu s bližšími informáciami na farskej výveske. Viac informácii na nástenke alebo v cestovnej kancelárii Noe travel, kde sa môžete nahlásiť.

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/
Momentálne v našej farnosti v piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti, ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor, ako aj za ochranu ľudského života od počatia.

Misionári Saletíni s tímom laikov pozývajú v dňoch 15. - 17. marca 2019 na duchovnú obnovu "rozVEDENÍ k BOHU II. - ZMIERENIE" pre rozvedených, ktorí žijú sami.
Obnova sa uskutoční v exercičnom dome v Chrenovci-Brusne. Na túto obnovu nie je možné prísť aj s deťmi. Prihlasovací formulár nájdete na stránke https://domsaletini.webnode.sk/aktualna-ponuka/

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes, 10. februára 2019 o 15.00h, bude v našej kaplnke stretnutie združenia Faustínum – Korunka k Božiemu milosrdenstvu. Príde aj sestra Clareta.

V pondelok 11. februára 2019 je 27. svetový deň chorých. Pri tejto príležitosti budeme pri rannej svätej omši o 8.00h udeľovať všetkým starým a chorým sviatosť pomazania chorých.

Pozývame Vás na 12. ročník Školského plesu Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch, ktorý sa koná dňa 15.februára 2019 o 19.00 hod. v reštaurácii Semafor. Cena lístka je 30€ (pre študentov 25€). Lístky je možné zakúpiť u pani Bujnovej, Krupovej a Gono alebo v zborovni školy. Výťažok z plesu je určený pre potreby Cirkevnej základnej školy. Ples môžete podporiť aj formou poskytnutia daru do tomboly. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na február:

  • Prezentácia detskej výchovno-vzdelávacej literatúry
  • Prednáška na tému: Ako sa nezblázniť na materskej “dovolenke”?!
  • Karneval
  • Duchovná obnova s P. Zahoránskym

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan