História

Ukazujem 1 - 10 z 447 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 45

Oznamy

« Späť

26. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Utorok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Streda: Svätých anjelov strážcov. Spomienka.
Štvrtok: Prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za duchovné povolania.
Piatok: Sv. Františka Assiského. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Úmysly Apoštolátu modlitby. Evanjelizačný: Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi. Úmysel KBS: Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre našu vlasť.

Október mesiac modlitby ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Pomodliť sa aspoň 5 desiatkov, 2. k modlitbe pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Mimoriadny misijný mesiac október 2019. Cieľom tohto mesiaca je pomôcť celému Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít Cirkev ad gentes. Na http://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/ nájdete zamyslenia a myšlienky na každý deň, na celý mesiac s misijnou tematikou.

Prvý piatok v mesiaci: Spovedáme ako zvyčajne pred svätými omšami, od stredy vo farskom kostole hodinu pred sv. omšami v piatok od 16.00. Chorých ako obyčajne.

V tomto týždni zapisujeme úmysly sv. omší na mesiac november. V pondelok ráno len na ranné sv. omše.

Prosím členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielové knihy a zaplatili členské 8,-€ na rok 2020. Kalendáre na rok 2020 si môžete objednať.

V stredu bude večerná sv. omša pre deti a rodičov, osobitne pre prvoprijímajúce deti 2. a 3. ročníka. Pozývame ich na túto prípravu. Druháci si budú môcť vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie.

V piatok je svätá omša venovaná mládeži, osobitne kandidátom na birmovku, žiakom 8. a 9. ročníka ako príprava na birmovku. Prihlásiť sa môžu aj žiaci 8. ročníka. Prihlášku si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v škole od učiteľov náboženstva.

Prosím mladých kresťanov, ktorí majú záujem stať sa animátormi birmovancov, aby prišli na stretnutie v piatok po sv. omši.

Dospelí záujemcovia o krst, 1. sväté prijímanie a birmovku sa môžu nahlásiť v sakristii alebo na farskom úrade.

V piatky po sv. omši sa ďalej koná ružencový pochod z farského kostola sv. Cyrila a Metoda do Kúpeľnej kaplnky BSJ. Úmysly modlitieb sú za ochranu života detí od počatia a za ochranu rodín, manželstiev a detí pred bezbožnou ideológiou gender.

Celosvetová modlitebná iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec sa uskutoční v piatok 18.10.2019 (alebo v iný blízky vyhovujúci deň). Môžete si zobrať plagátik a zaregistrovať sa na webovej stránke www.miliondeti.sk.

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí finančne podporujete opravu Kúpeľnej kaplnky BSJ. Modlíme sa za všetkých darcov aj za dokončenie diela, ktoré je naším spoločným duchovným skvostom.
Číslo farského účtu, na ktorý môžete tiež posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie svätých omší na november bude v našej kaplnke 1. októbra 2019 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00; o 7.30 na 8.00h. a o 18.00 na 18.30h.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

V stredu od 9.30h, tak ako zvyčajne, je otvorené materské centrum v našom pastoračnom centre.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 5. októbra 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Naše Centrum pomoci pre rodinu v Piešťanoch: pozýva na Manželské večery, ktoré začíname 15. októbra 2019. Manželské večery sú kurzom, ktorý už mnoho rokov prináša zlepšenie porozumenia a oživenie pre manželský vzťah. Súkromie každého páru je rešpektované. Stretnutia sú raz do týždňa - utorky - vo večerných hodinách od 17.30-20.00, súčasťou programu je spoločná večera vo dvojici, priblíženie tém ako sú komunikácia, konflikty, sexualita, odpustenie, vzťahy s rodičmi a a prejavovanie lásky. Prihlásiť sa a získať viac informácií môžete na cppr.piestany@gmail.com alebo na tel. čísle 0944 376 741.

Ďalším projektom je rodinná EKOknižnica. EKOknižnicu pripravujeme, aby sme verejnosti ponúkli možnosť požičať si kvalitné knihy pre deti, teenagerov, ale aj osvedčenú výchovnú a psychologickú literatúru. Uvítame aj knižky, ktoré už doma nepotrebujete a môžu obohatiť ďalších, ako aj finančnú podporu na zakúpenie zaujímavých nových knižných titulov, ktoré budete mať u nás v Centre pomoci pre rodinu k dispozícii. Knihy môžete priniesť v pondelok až piatok do CPPR Piešťany po telefonickej dohode na 0944 376 741 alebo nám napíšte na cppr.piestany@gmail.com.

Pápež František pozýva Cirkev na celom svete sláviť Mimoriadny misijný mesiac 2019. Na http://www.verbisti.sk/zamyslenia-a-myslienky-s-obrazkom-na-mimoriadny-misijny-mesiac/ nájdete zamyslenia a myšlienky na každý deň, na celý mesiac s misijnou tematikou.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan