História

Ukazujem 1 - 10 z 395 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

7. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Sobota: Panny Márie v sobotu.
NEDEĽA: ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem soboty.
Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako aj birmovancov v tomto týždni prázdnin nebude.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiac apríl. V pondelok ráno iba na ranné sv. omše. Prosíme, aby ste milodary za sv. omše odovzdávali pri zapisovaní.

Prvý piatok v mesiaci. Chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných ako obvykle pred sv. omšou, od stredy hodinu pred sv. omšou. Vo farskom kostole v piatok od 16.30.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Každý posledný pondelok v mesiaci v jezuitskej Kaplnke SPM o 18.30 bude sv. omša obetovaná za povolania mladých do manželstva alebo zasväteného života, po sv. omši bude adorácia.

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany ďakuje všetkým, ktorí pomohli 2% v minulom roku na chod Domu pokoja v Lúke pre ubytované matky a deti, a veľmi prosí o pomoc aj v tomto roku. Srdečné Pán, Boh odmeň! Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Srdečne Vás pozývame na farskú púť piešťanských farností sv. Cyrila a Metoda a sv. Štefana do Lúrd, La Salette, Turína a Benátok. Termín púte je 24.8. - 30.8.2019. Pre prihlásenie stačí zaplatiť zálohu 50 €. Nahlásiť sa môžete aj v sakristii. Viac informácii na nástenke.

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.
Momentálne v našej farnosti v piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrla a Metoda do kúpeľnej Kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Pozývame Vás v pondelok 25. 2. 2019 na sv. omšu o 18.30h. obetovanú za Tvoje povolanie a pozývame aj tých, ktorí sa chcú modliť za povolanie iných. Po svätej omši nasleduje adorácia. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie.

Zapisovanie svätých omší na apríl bude v našej kaplnke 1. marca 2019 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00; o 7.30 na 8.00h. a o 18.00 na 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 2. marca 2019 po rannej svätej omši o 8.00h.

Spovedanie v týždni k prvému piatku: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na február:

  • Prezentácia detskej výchovno-vzdelávacej literatúry
  • Prednáška na tému: Ako sa nezblázniť na materskej “dovolenke”?!
  • Karneval
  • Duchovná obnova s P. Zahoránskym

Piešťanské chvály – pozývame Vás na veselé chvály, ktoré budú poslednú nedeľu pred vstupom do pôstneho obdobia – 3. marca 2019 o 15.00 v jezuitskej kaplnke, kde spolu s vami s radosťou v srdci a v slobode budeme spoločne chváliť nášho Nebeského Otca.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan