História

Ukazujem 1 - 10 z 398 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

8. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Streda: POPOLCOVÁ STREDA, deň pokánia v celej Cirkvi.
Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Oznamy

Popolcovou stredou začína 40 dňové pôstne obdobie (bez nedieľ), ktoré je zamerané na Veľkú noc. Je preniknuté slovami Pána Ježiša: „Kajajte sa verte evanjeliu“. Pôst znamená nielen striedmosť v jedle, ale aj zbavovanie sa nerestí.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst:

  • zdržiavame sa mäsitých pokrmov (zaväzuje od 14. roku do konca života s výnimkou chorých) a
  • iba raz dosýta najesť (zaväzuje od 18. roku do 60. roku života).

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary vopred Vám ďakujeme.

Pozývame aj prvoprijímajúce deti s rodičmi v stredu na slávenie Popolcovej stredy. Je to vhodná kresťanská katechéza o pôste aj pre deti.

Pripomínam termíny 1. svätého prijímania:

  • 18.5.2019 - školy Vajanského a Scherrera
  • 19.5.2019 - Banka
  • 26.5.2019 - Brezová škola.

Ak niekomu nevyhovuje termín, je možnosť prehlásenia na iný. Žiadame tých, čo nemajú všetko v poriadku, aby dodali krstné listy a prešli preskúšaním čo najskôr.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši o 18.00 a po nej s kňazom a animátormi. Pripomínam termín birmovky, ktorá bude 12.5.2019 o 10.30 vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Pobožnosť Krížovej cesty bude každý deň po rannej sv. omši, v piatok vo farskom kostole o 17.15. Prosíme rôzne farské skupiny, aby sa zapojili do tejto pobožnosti, prosíme o nahlásenie v sakristii (rodiny, deti, Svetlo a život, Neokatechumenát, Modlitby matiek, miništranti, birmovanci a mládež). V nedeľu bude poobede na Červenej veži so začiatkom o 14.30 už pri 1. zastavení. (Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými stanicami, môže získať úplné odpustky.)

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem soboty. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu oltárnu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodinu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany ďakuje všetkým, ktorí pomohli 2% v minulom roku na chod Domu pokoja v Lúke pre ubytované matky a deti, a veľmi prosí o pomoc aj v tomto roku. Srdečné Pán, Boh odmeň! Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Premietanie filmu „Sexuálna revolúcia a 50 rokov po Humane Vitae“. Vo filme hovorí žena z USA, ktorá bola počatá v skúmavke a mala problémy so svojou identitou. Až niekedy v dospelosti jej matka povedala, že darca spermií bol Poliak. Keďže poznala len Poliaka Jána Pavla II. začala čítať jeho knihy a obrátila sa k Cirkvi a objavila aj Teológiu Tela. Okrem iného je vo filme zobrazený paralelný príbeh lekára, ktorý vynašiel antikoncepčnú pilulku a manželov Billingsových, ktorí rozšírili ich prirodzenú metódu plánovania rodičovstva. Sobota 19.00 (po sv. omši) v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda.

Srdečne Vás pozývame na farskú púť piešťanských farností sv. Cyrila a Metoda a sv. Štefana do Lúrd, La Salette, Turína a Benátok. Termín púte je 24.8. - 30.8.2019. Pre prihlásenie stačí zaplatiť zálohu 50 €. Nahlásiť sa môžete aj v sakristii. Viac informácii na nástenke.

Dňa 6. januára 2019 odštartovala modlitbová a pôstna reťaz, ktorá potrvá až do Národného pochodu za život. Ten sa bude konať v Bratislave 22. septembra 2019. Viac na stránke: http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora/.
Momentálne v našej farnosti v piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Pri pokladničkách si môžete zobrať propagačné materiály trnavskej charity.

Popolcová streda – v tento deň je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pri svätých omšiach bude značenie popolom.

Od štvrtka po popolcovej strede sa budeme cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlievať Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h. Po krížovej ceste bude pokračovať stretnutie združenia Faustínum.

Prvý štvrtok v mesiaci – obetujme svoje modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania - hodinová adorácia pred sv. omšou.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na marec v MC Cesta:

  • Prednáška na tému: Duchovný život na materskej.
  • Inšpiratívne mama Nina o jej rodine a ekologickej móde.
  • Diskusia a rozprávanie o knihe: Klub nerozbitných deti.
  • Modlitby matiek.

Piešťanské chvály – pozývame Vás na veselé chvály, ktoré budú dnes, poslednú nedeľu pred vstupom do pôstneho obdobia – 3. marca.2019 o 15.00 v jezuitskej kaplnke, kde spolu s Vami s radosťou v srdci a v slobode budeme spoločne chváliť nášho Nebeského Otca.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan