História

Ukazujem 1 - 10 z 327 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

27. nedeľa v cezročnom období 2017

Liturgický kalendár

Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

V stredu 11.9. sa budú konať rekolecie kňazov piešťanského dekanátu vo farskom kostole sv. Štefana v Piešťanoch so začiatkom svätej omše o 9.30. Srdečne vás na ne pozývame a prosíme vás o modlitby za nás kňazov.

V piatok o 17.30 sa bude modlievať v mesiaci október spievaný ruženec, na ktorý pozývame deti, mládež a rodiny.

Prosím členov Spolku svätého Vojtecha, aby si vyzdvihli v sakristii farského kostola podielové knihy SSV a zaplatili členské na ďalší rok 5,-€.

Svätá omša osobitne venovaná pre prvoprijímajúce deti (2. a 3. ročníka) spolu s rodičmi bude v stredu.
Prosím, aby rodičia detí už 2. ročníka si vyzdvihli a vyplnili prihlášky na 1.sväté prijímanie svojich detí a odovzdali ich čím skôr.
Svätá omša osobitne venovaná birmovancom bude v piatok.
Birmovanci po svätej omši budú mať stretnutie s animátormi a kňazmi.

V príprave na Misijnú nedeľu sa bude od 15.10. do 22.10. konať vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda Misijný týždeň. Sú pozvaní misionári, pátri a misijné sestry, ktorí sa s nami podelia o svoje svedectvá.
Chceli by sme vás poprosiť, aby ste sa zapojili aj vy. Farníčky zvlášť prosíme, aby nám pomohli pripraviť agapé pre hostí a pomohli napiecť.
V prvý deň Misijného týždňa v nedeľu (15.10.) nás navštívi otec Robert Balek, misionár z Oravy, ktorý pôsobí ako misionár v Rusku od septembra 2009. Bude kázať pri svätých omšiach o 7.30, 10.30 a 18.00.
V pondelok 16.10. nás navštívia misijné sestry z Ivanky pri Dunaji. Pred omšou sa s nami pomodlia ruženec a v rámci sv. omše nám predstavia svoju kongregáciu. Po omši nám ešte dve sestry z Juhoafrickej republiky a Ruska porozprávajú o svojom pôsobení.
V stredu 18.10. na omši s prvoprijímajúcimi deťmi sa s nami náš pán dekan podelí o svoje skúsenosti z dôb pôsobenia v Rusku, kde bol takisto nejaký čas na misiách.
V piatok privítame pátra Jozefa Hegglina, pochádzajúceho zo Švajčiarska, ktorý pôsobil 15 rokov ako misionár na ostrovoch Kiribati. Po omši bude mať ešte slovo v pastoračnom centre.

V stredu 18.10.2017 sa uskutoční iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec so Zasvätením detí Panne Márii. Viac info na www.acn-slovensko.org. Prosím všetkých rodičov osobitne prvoprijímajúcich detí, ochotných animátorov a spevákov, keby pripravili túto iniciatívu s deťmi v uvedenú stredu pred sv. omšou o 17.30.

Aj v školskom roku 2017/18 vychádza katolícky časopis Rebrík pre deti a animátorov, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Môžete si ho objednať prostredníctvom http://www.rebrik.sk alebo na t.č. 02/20445253.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Zbierka prebieha od 1.6.2017 do 28.2.2018. Viac informácii máte na nástenke. Hlavným príjmom zbierky je predaj medovníkových srdiečok na rôznych verejných priestranstvám. Povzbudzujeme ochotné ženy do pečenia a vhodných animátorov k ich predaju.
Zároveň ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do prvopiatkovej zbierky trvanlivých potravín.

Fórum života aj v tomto roku rozbieha 15. ročník pro-life kampane Sviečka za nenarodené deti 2017, ktorá vyvrcholí v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, pri ktorej si spomenieme aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Fórum života bude distribuovať symbolické sviečky (min. 1,-€ za plastovú sviečku a 4,-€ za sklenenú). Viac informácii na nástenke alebo http://www.forumzivota.sk; http://www.facebook.com/forumzivota.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes, 8. októbra 2017, o 15.00h. bude stretnutie združenia Faustínum. Všetci ste srdečne pozvaní. Prítomná bude aj sestra Clareta, ktorá má na starosti tieto združenia na Slovensku.

Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Dnes po svätej omši o 9.30 a 11.00h môžete ešte druhýkrát prispieť na túto zbierku. Vonku pri kaplnke Vás budú čakať dobrovoľníci.

Pátri jezuiti pozývajú mladých do vysokoškolského stretka s názvom Magis, ktorého cieľom je duchovná formácia vysokoškolákov. Stretko bude bývať každý piatok o 19.30 hod, je preto prístupné i pre tých, ktorí študujú mimo Piešťan. Prihlásiť sa možno v sakristii jezuitského kostola do 15. októbra 2017.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan