História

Ukazujem 1 - 10 z 382 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 39

Oznamy

« Späť

28. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Streda: Sv. Ignáca Antiochijhského, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Štvrtok: SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU. Sviatok.
Sobota: Panny Márie v sobotu.
Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – MISIJNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho o 16.15 budú v tomto týždni v piatok, sobotu a nedeľu. V ostatné dni sa presunú do farského kostola.

V piatok 19.10. bude sv. omša o 16.15 v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho ku cti bl. Karola Habsburgského.

Zbierka na opravu Kaplnky Božského Srdca Ježišovho činila vo farnosti sv. CM 2140,-€, v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie 2350,-€, vo farnosti sv. Štefana 730,-€. Prevádzajú sa práce na rekonštrukcii fasády, vežičky, okien. Pán nech požehná všetkých darcov, ktorým z úprimného srdca ďakujeme. Ďakujeme aj tým, ktorí podporujú chrámy aj pri príležitosti sobáša, krstu, či pohrebu.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku býva v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie, osobitne pre deti 2. a 3. ročníka, býva v stredu o 18.00. Prosím, aby deti prichádzali v doprovode rodičov. Deti si môžu vyzdvihnúť kartičky na záznam nedeľných a stredajších sv. omší. Žiaci 2. ročníkov si môžu vyzdvihnúť prihlášku na 1. sväté prijímanie. Tiež si môžu vyzdvihnúť otázky z 1. časti – Verím.

Mesiac október je osobitne spojený s modlitbou svätého ruženca. Ruženec je evanjeliová a kontemplatívna modlitba. Povzbudzujeme k tejto modlitbe.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa pomodlia ruženec v kostole, v kaplnke, v rodine alebo v nábožnom spoločenstve. Okrem všeobecných podmienok (vykonanie sv. spovede (stav milosti), sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) je potrebné pomodliť sa: 5 desiatkov, rozjímať o tajomstvách, vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Spevácky zbor Coro Laudamus Piešťany vás srdečne pozýva na XI. Medzinárodný festival speváckych zborov – Piešťanské Impresie 2018, ktorý sa bude konať dnes v nedeľu 14. októbra 2018 o 16.00h. v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Bližšie info o programe máte na nástenke.

V stredu 17.10.2018 sa pripojíme k medzinárodnej modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec so Zasvätením detí Panne Márii. Viac info na www.miliondeti.sk. Prosím všetkých rodičov osobitne prvoprijímajúcich detí, katechétov, ochotných animátorov a spevákov, keby pripravili túto ružencovú iniciatívu s deťmi v uvedenú stredu pred sv. omšou o 17.30.

V pondelok 22. októbra sa začínajú v našej farnosti katechézy Neokatechumenátnej cesty. Pozývame dospelých a mládež, všetkých, ktorí hľadajú odpovede na ťažkosti, chcú nájsť silu a radosť z Boha, chcú obnoviť alebo prehĺbiť vieru alebo hľadajú spoločenstvo. Katechézy budú bývať v pondelok a vo štvrtok v pastoračnej miestnosti po večernej sv. omši o 19.00 hod.

Prosím členov Spolku svätého Vojtecha, aby si prevzali podielové knihy v sakristii v kostole sv. Cyrila a Metoda a zaplatili členské na ďalší rok.

 

Oznamy otcov jezuitov

 

Zbierka na opravu Kúpeľnej kaplnky Božského Srdca Ježišovho bola v našej kaplnke 2350,- eur. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Na budúcu nedeľu budeme sláviť misijnú nedeľu. Pri tejto príležitosti bude celonárodná zbierka na misie. Tento rok bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Dnes je o 15.00h. v našej kaplnke stretnutie združenia Faustínum – Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Dnes o 16.00h. vás spevácky zbor Coro Laudamus Piešťany srdečne pozýva do našej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na XI. Medzinárodný festival speváckych zborov – Piešťanské Impresie 2018. Bližšie info o programe máte na nástenke.

Mesiac október je mesiacom ruženca. Ide o evanjeliovú modlitbu, ktorá postupne rozvíja spôsob ako sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia. Vidíme v ňom základné spasiteľné udalosti. V tomto mesiaci pri modlitbe ruženca môžeme získať osobitné milosti.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan