História

Ukazujem 1 - 10 z 483 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 49

Oznamy

« Späť

28. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka.
Piatok: Sv. Margity Márie Alacoque. Ľubovoľná spomienka.
Sobota: Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA V CEZROČNOM OBDOBÍ. Misijná nedeľa.

Oznamy

Na misijnú nedeľu sa berú modlitby za misie, môže sa použiť formulár omše Za ohlasovanie evanjelia národom. Konajú sa aj pobožnosti a adorácie a iné modlitby na uvedený úmysel.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Pán nech požehná darcov.

Mimoriadni rozdávatelia Svätého prijímania dostali dekrét od Arcibiskupského úradu na pokračovanie v ich službe. Prosím ich o stretnutie vo štvrtok po sv. omši o 19.00.

Svätá omša pre prípravu detí 3. ročníka na Prvé sväté prijímanie bude v stredu o 18.00 v prítomnosti rodičov. Súčasne začína aj prípravou detí 2. ročníka, rodičia ktorých podávajú prihlášku na 1.sv.prijímanie.
Deti sa učia otázky z 1.časti, ktoré si môžu vyzdvihnúť v sakristii.

Prihlášky na birmovku si záujemci môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo v školách u katechétov. Malú vypĺňajú hneď, veľkú odovzdávajú až kompletne vyplnenú.
Prihlasujú sa žiaci 8. a 9. ročníka a samozrejme aj starší, ktorí majú záujem o birmovku alebo o krst a sväté prijímanie.
Svätá omša pre birmovancov a animátorov bude v piatok o 18.00.

Kvôli svätým omšiam pre deti a birmovancov pridávame pre ostatných farníkov sväté omše v stredu a v piatok o 17.00.
V nedeľu pridávame svätú omšu v Kúpeľnej kaplnke BSJ v nedeľu o 10.40.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo do košíka miništrantom, ak stoja pri dverách, alebo priamo na farský účet: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle.

Nové hygienické predpisy. V kostole na svätých omšiach môže byť najviac 50 ľudí. Odporúča sa sedenie alternovať a nechať jedno miesto medzi cudzími ľuďmi voľné. Ostatné hygienické opatrenia ostávajú v platnosti. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia kostolníkov a organizátorov a zachovali pokoj z viery a láskavú ohľaduplnosť. Počas tohto obdobia z rozhodnutia biskupov účasť na nedeľnej svätej omši nie je povinná.
Nedeľné sväté omše za farníkov o 10.30 budú z kostola sv. Cyrila a Metoda vysielané cez facebookovú stránku: Jozef Gallovič a budú archivované na farskej stránke a na kanáli youtoobe ako bolo na jar.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Pri svätom prijímaní na ruku sa odporúča dať rúško tesne pred svätým prijímaním dole, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech podľa možností prijímajú na konci radu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od minulej nedele do odvolania sme pridali v našom kostole svätú omšu v nedeľu o 17.00, aby mohli byť viacerí z vás na sv. omši. Ostatné sv. omše zostávajú ako doteraz.

Na dnešnú nedeľu 11. 10. 2020 pripadá 23. výročie požehnania našej Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. V roku 1997 ju požehnal o. biskup Dominik Tóth. Ďakujeme Bohu i tým, ktorí sa pričinili, že máme náš kostol. Vzadu pri vstupe do kaplnky je nástenka s niekoľkými fotografiami, ktoré nám pripomínajú túto udalosť.

Pozývame vás, ktorí si chcete prehĺbiť osobný vzťah k Bohu a jeho milosrdenstvu na stretnutie spoločenstva Faustínum, ktoré bude dnes 11. 10. popoludní o 15.00 v našom kostole.

Na budúcu nedeľu bude v naše kaplnke pri sv. omšiach zbierka na misie, konkrétne na jezuitské misie v Afrike a Indii. Za vaše dary úprimne ďakujeme.

Môžete si zakúpiť Katolícke noviny, časopis Posol a Slovo+, v ktorých nájdete zaujímavé a poučné články.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan