História

Ukazujem 1 - 10 z 339 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 34

Oznamy

« Späť

3. adventná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

NEDEĽA: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

Adorácie sú vo farskom kostole sv. CM pravidelne v pondelok až v piatok od 8.00 do 16.15 a v nedeľu od 11.30 do 18.00.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor na „pochod diablov“ – Krampuslauf, a urobili všetko, čo mohli na jeho zastavenie. A všetkými možnosťami sa snažili poukázať na jeho nevhodnosť a narúšanie pokojného prežitia Adventu ako prípravy na vianočné sviatky narodenia Božieho Syna Ježiša Krista. Vždy to môžeme ignorovať, nepodporovať organizátorov takýchto podujatí a ochrániť pred tým deti. Pozitívne z toho si môžeme zobrať, že aspoň jasnejšie vieme, prečo prišiel Pán Ježiš.
Začali sme sa po svätých omšiach cez týždeň modlievať modlitbu k sv. Michalovi a vydali sme obrázky s modlitbou k Bohu na jeho príhovor na ochranu rodín a detí pred vplyvom Zlého.
Najlepšou reakciou je aj dobrá svätá spoveď a sväté prijímanie. Vždy si môžeme vytvoriť a ochrániť naše malé krásne Vianoce vo svojej duši, v rodine a vo vzťahoch.

Predvianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov: bude vo farskom kostole sv. CM dnes v nedeľu od 16.00 do 18.00, na Trajane od 15.00 do 16.00. V sobotu 23.12. vo farskom kostole sv. CM od 15.00 do 18.00.
Kocurice vo štvrtok 21.12. pred 4. adventnou nedeľou.
Na Banke v sobotu 23.12. od 10.00 do 11.00.

Na budúcu 4. adventnú nedeľu (Štedrý deň) večerná sv. omša o 18.00 nebude.

Polnočná svätá omša bude vo farskom kostole 24.12. o 24.00. Na sídlisku Trajan o 22.00, na Banke o 24.00, v Kocuriciach o 22.00. Na 2. sviatok vianočný – sv. Štefana sv. omše budú ako v nedeľu.

Požehnávanie betlehemov bude na 4. adventnú nedeľu po sv. omšiach.

Tradičná vianočná ofera bude na Božie narodenie 25.12. Nech vás Pán požehná za vaše milodary.

Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých na vianočnú svätú spoveď, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom. Spovedať chorých budeme v tomto týždni podľa dohody.

Svätá omša pre prípravu prvoprijímajúcich detí 2. a 3. ročníka bude v STREDU o 18.00 vo farskom kostole spolu s rodičmi.

Birmovanci stretnutie v piatok nemajú.

Aj tento rok bude v Piešťanoch vo Vianočnom období prebiehať koledovanie Dobrej Noviny. Koledníci na sviatok sv. Štefana 26.12. navštívia piešťanské domácnosti a prostredníctvom koledovania pomáhajú najchudobnejším obyvateľom planéty. Stretnutia detí sú v nedele o 17.00 v priestoroch 1. stupňa Cirkevnej školy. Tí, ktorí majú záujem o prijatie koledníkov, môžu sa zapísať na súpisku vzadu na stolíku.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole.

Na Narodenie Pána 25.12. svätá omša o 10.30 bude za účasti zboru Coro Laudamus a o 18.00 za účasti zboru Dona Bosca.

Vo štvrtok 28.12. pri večernej sv. omši budú spievať a po nej budú hrať vianočný program mladí zboru Feličita, na ktorý pozývame rodiny s deťmi a mladých.

Na Nový rok 1.1.2018 po večernej sv. omši o 18.00 bude koncert Malej vianočnej hudby.

V sobotu 6.1.2018 o 16.00 sa uskutoční trojkráľový vianočný koncert zboru Coro Laudamus vo farskom kostole sv. CM.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať podľa rozpisu ako je na nástenke. Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!

Vianočný program svätých omší a spovedania v našej kaplnke máte na nástenkách.

Najbližšie sväté omše

Na Štedrý deň: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, 24.00h. Na Božie narodenie: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30h (ako v nedeľu). Požehnanie Betlehemov v našej kaplnke: na Vigíliu Narodenia Pána (Štedrý deň – budúca nedeľa) pri svätej omši o 16.00h. Na sviatok sv. Štefana – ako v nedeľu.

Na slávnosť Božieho narodenia – 25. decembra 2017 bude v našej kaplnke tradičná vianočná ofera. Za milodary ďakujeme všetkým darcom a dobrodincom tohto chrámu.

Ľudová hudba folklórneho súboru Máj Vás srdečne pozýva na Vianočné vystúpenie, ktoré sa uskutoční pol hodinu pred a pol hodinu po polnočnej svätej omši. Tešíme sa na Vás.

Rovnako ako po minulé roky, aj počas týchto Vianoc prebehne v našom meste Dobrá novina, kolednícka akcia eRka – HKSD (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Ak máte záujem prijať koledníkov, ktorí budú na sviatok sv. Štefana 26. decembra v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

26.12.2017 pri rodinnej svätej omši o 11.00h. a po nej vystúpi ľudová kapela Bojňanci z Bojnej pri Topoľčanoch. Môžete si pri tejto príležitosti zakúpiť aj CD. Tešíme sa na Vás.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan