História

Ukazujem 1 - 10 z 389 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 39

Oznamy

« Späť

3. adventná nedeľa 2018

Liturgický kalendár

NEDEĽA: ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Oznamy

Dnes v nedeľu popoludní 16.12.2018 vás pozývame na duchovnú obnovu pre manželov a rodičov do farského Pastoračného centra o 15.00. O deti bude postarané, budú mať svoj program.

Sväté omše v kúpeľnej Kaplnke Božského Srdca Ježišovho budú v tomto týždni len v sobotu a v nedeľu. Ostané sv. omše o 16.15 v pracovných dňoch od pondelka do piatku sú presunuté do farského kostola.
Vo vianočnom období budú sv. omše bývať v Kaplnke podľa normálneho rozpisu.
Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú na jej opravu a pomáhajú s upratovaním. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

Osadenie stromčekov do kostola a pred kostol bude vo štvrtok. Prosím birmovancov a animátorov o pomoc v piatok po sv. omši s výzdobou stromčekov a betlehema. Kvôli tomu vo štvrtok nebude vyložená Sviatosť oltárna počas dňa. Tiež nebude celodenná adorácia 25. a 26. decembra.

Hľadáme ochotné ženy a mužov, ktorí by boli ochotní pomáhať pri udržiavaní kostola a bohoslužieb, nakoľko pani kostolníčky kvôli zdravotnému stavu potrebujú pomoc.

Predvianočná svätá spoveď s výpomocou kňazov:

  • vo farskom kostole sv. CM v sobotu 22.12. od 16.00 do 18.00; v nedeľu 23.12. od 15.30 do 18.00
  • na Trajane v nedeľu od 14.30 do 16.00
  • v Kocuriciach vo štvrtok 20.12. pred 4. adventnou nedeľou
  • na Banke v sobotu 22.12. od 10.00 do 11.00.

Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých na vianočnú svätú spoveď, ku ktorým nechodíme pravidelne pred prvým piatkom. Spoveď chorých bude v tomto týždni pred 4. adventnou nedeľou od 18.12. do 21.12. Nahláste aj telefónne čísla, aby sme sa mohli s vami skontaktovať.

Požehnávanie betlehemov bude na 4. adventnú nedeľu po sv. omšiach.

Aj tento rok pozývame rodiny s deťmi a mladých k účasti na jasličkovej pobožnosti, ktorá sa uskutoční 25.12. o 16.00 vo farskom kostole. Prosím mladých animátorov a spevákov, aby pomohli ju pripraviť.

Rovnako ako po minulé roky, aj počas týchto Vianoc prebehne v našom meste Dobrá novina, kolednícka akcia eRka – HKSD (hnutie kresťanských spoločenstiev detí) spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Ak máte záujem prijať koledníkov, ktorí budú na sviatok sv. Štefana 26. decembra v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

Spoločenstvo kresťanskej angažovanosti so zameraním pre službu bezdomovcom a núdznym organizuje počas zimných mesiacov "Polievku zo srdca" pre tých najbiednejších v Piešťanoch, so začiatkom od stredy 5. decembra 2018. V centre "Svornosť", budú dobrovoľníci tohto spoločenstva poskytovať teplú stravu i oblečenie každú stredu a v sobotu v čase od 12.00 - 14.00 hod. v mesiacoch december 2018 až februára 2019. V tom istom čase možno do centra Svornosť priniesť či už trvanlivé potraviny alebo aj teplé oblečenie. Kontakt na Centrum pomoci, A. Hlinku 41 (oproti práčovni).
Kontakt tel. 0910 788 031. Email: charita piestany@charitatt.sk.

Komunita Cenacolo Vás pozýva na živé jasličky do Kráľovej pri Senci (Včelárska paseka) v dňoch 26.12., 30.12., 5.1. o 17.00.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Na budúcu nedeľu (23. 12. 2018) bude v našej kaplnke predvianočná svätá spoveď: od 17.00 do 19.30h. Sviatosť zmierenia cez týždeň budeme vysluhovať podľa rozpisu ako je na nástenke: ráno od 7.45h. a popoludní od 17.00h. Vo vianočnej oktáve spovedáme iba na požiadanie!!!

Rovnako ako po minulé roky, aj počas týchto Vianoc prebehne v našom meste Dobrá novina, kolednícka akcia eRka – HKSD (hnutie kresťanských spoločenstiev detí) spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Ak máte záujem prijať koledníkov, ktorí budú na sviatok sv. Štefana 26. decembra v poobedných hodinách navštevovať prihlásené domácnosti, môžete sa zapísať do zoznamu v zadnej časti kostola (kaplnky). Bližšie informácie nájdete na výveske, alebo na web stránke www.dobranovina.sk.

Piešťanské chvály - chválová sv. omša a adorácia, sobota 22.12 o 18.30h., Téma "Vtelenie" , hosť o. Ondrej Chrvala, Tajomník pre mládež KBS.

Prosili by sme tiež, tak ako po minulé roky, ak by chcel niekto odstrániť spred domu alebo zo záhrady väčší, či menší vianočný stromček, môžete nám dať vedieť v našej sakristii – treba nám adresu a telefónne číslo. Použijeme ho na výzdobu do kostolov + kto by mal borievky a mach. Ďakujeme.

Milé mamičky s deťmi srdečne Vás pozývame do jezuitského materského centra aj túto stredu 9.30. Aktuálny program na mesiac je na výveskách kostola.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan