História

Ukazujem 1 - 10 z 398 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

3. nedeľa po narodení Pána 2019, Krst Krista Pána "C"

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Antona, opáta. Spomienka.
NEDEĽA: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Cez celý týždeň treba brať v omši primerané úmysly v modlitbe veriacich alebo aj omšový formulár Za jednotu kresťanov. Spoločná ekumenická pobožnosť v Piešťanoch bude vo štvrtok 24. 1. o 18.00 v kostole sv. Štefana s bratským agapé po ukončení.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku každý deň okrem soboty.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

V piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. CM do kúpeľnej kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor.

Na účet Dobrej noviny bolo za obe piešťanské farnosti poslaných 2920 EUR. Srdečne ďakujeme všetkým darcom a iným dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto užitočnej aktivite. Organizátori ďakujú za ústretovosť počas príprav – ako kňazom, tak aj kostolníkom, kostolníčkam a všetkým zainteresovaným a prajú požehnaný rok 2019.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na január: modlitby matiek, tvorivé dielne dekupáž, cyklus inšpiratívne ženy a duchovná obnova s pátrom Zahoránskym.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan