História

Ukazujem 1 - 10 z 347 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 35

Oznamy

« Späť

3. nedeľa v cezročnom období 2018

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA. Sviatok.
Piatok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov. Spomienka.
Nedeľa: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Od pondelka sväté omše o 16.15 budú opäť bývať v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho. Každodenné adorácie Eucharistickému Kristovi vo Sviatosti Oltárnej zostávajú vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo svätých omšiach sa berú primerané úmysly v modlitbe veriacich alebo aj omšový formulár Za jednotu kresťanov.
Vo štvrtok 25. januára o 17.00 v evanjelickom kostole bude ekumenická pobožnosť s modlitbami za zjednotenie kresťanov, za prítomnosti duchovných aj iných cirkví, na ktorú vás srdečne pozývame.

Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 31.051,75 eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 4 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy.
Dnes je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za vaše milodary vopred srdečne Pán Boh zaplať.

Svätá omša pre deti, osobitne tie, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie, bude v stredu vo farskom kostole o 18.00. Tretiaci po sv. omši majú preskúšanie z 2. časti otázok.

Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši o 18.00 a po nej s kňazom a animátormi.

Každý piatok vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00, vás pozývame na “Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod, ktorý je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu“ je zbraňou, ktorou chceme odmietnuť ratifikáciu istanbulského dohovoru a šírenie “gender ideológie – rodovej ideológie” na Slovensku.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za Vaše milodary Vám ďakujeme. Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 31.051,75 eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 4 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy.

Každú stredu v našom Jezuitskom pastoračnom centre od 9.30h. je otvorené materské centrum pre mamičky s deťmi.

Od 18. januára do 25. januára slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Ohne – stretnutie snúbencov – 2.2. – 4.2.2018 v Melčiciach. Určený pre mladé páry, ktoré chodia spolu, aby spoznali svoje názory a očakávania i Boží plán s manželstvom. Hnutie kresťanských rodín – info Igor a Mária Mištinovci.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan