História

Ukazujem 1 - 10 z 391 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 40

Oznamy

« Späť

3. nedeľa v cezročnom období 2019

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka.
Štvrtok: Sv. Jána Bosca. Spomienka.
Piatok: Prvý piatok v mesiaci.
Sobota: OBETOVANIE PÁNA. Sviatok.
NEDEĽA: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Na sviatok Obetovania Pána sväté omše začnú obradom požehnania sviec a procesiou. Nezabudnite si priniesť sviece na požehnanie.

V nedeľu na záver sv. omší sa udelí spoločné svätoblažejské požehnanie so sviecami.

Na budúci týždeň budeme zapisovať úmysly na sv. omše na mesiac marec. V pondelok ráno iba na ranné sv. omše. Prosíme, aby ste milodary za sv. omše odovzdávali pri zapisovaní.

Prvý piatok v mesiaci. Chorých spovedáme ako obvykle. Ostatných ako obvykle pred sv. omšou, od stredy hodinu pred sv. omšou. Vo farskom kostole v piatok od 16.30.

Dnes, v nedeľu 27.1.2019, sa koná zbierka na potreby katolíckych škôl. Na území arcicidiecézy je 17 škôl zriadených arcidiecézou (medzi ne patrí aj Cirkevná spojená škola v Piešťanoch) a 5 škôl zriadených rehoľami. V minulom roku sa vyzbieralo 35 896,-€. Vďaka milodarom sa mohlo pomôcť 5 katolíckym školám. Ďakujeme všetkým darcom.

Ďakujem všetkým, ktorí prispievate na opravu Kúpeľnej Kaplnky BSJ. Číslo farského účtu, na ktorý môžete posielať svoje milodary, je: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043).

Adorácie vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda sú podľa bežného poriadku okrem soboty. V pondelok adorácia, kvôli odpratávaniu stromčekov, nebude.
Vo štvrtok 31.1. v kúpeľnej Kaplnke BSJ o 16.15 bude sv. omša obetovaná za adorátorov. Po sv. omši bude stretnutie s nimi, kde sa povzbudíme a preberieme prípadne návrhy. Prosíme aj ďalších veriacich, aby sa zapojili do tejto služby. Jedná sa o jednu hodinu do týždňa s možnosťou zastúpenia v prípade nemožnosti prísť. Moderátorkou rozpisu adorácii je p. Anička Summerová (tel. č. 0918480538), u ktorej sa môžete nahlásiť.

Svätá omša pre prípravu detí na 1. sväté prijímanie ako obvykle v stredu o 18.00. Tretiakom pripomínam, aby si vyzdvihli a naučili sa otázky z 2. časti o Božích prikázaniach. Druháci môžu prísť na preskúšanie z 1. časti: Verím v Boha.

Svätá omša pre prípravu mladých na birmovku v piatok o 18.00 a po nej bude stretnutie s animátormi.

V piatky po sv. omši sa koná od farského kostola sv. Cyrila a Metoda do kúpeľnej Kaplnky BSJ po pešej zóne ružencový pochod za rodinu, manželstvo a deti, ako prosba o ochranu pred zhubnou ideológiou gender, ktorá sa skryte chce presadiť do nášho zákonodarstva cez Istanbulský dohovor, ako aj za ochranu ľudského života od počatia.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej arcidiecéze zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Za vaše milodary Vám ďakujeme. Bližšie info je na nástenke.

Zapisovanie svätých omší na marec bude v našej kaplnke 1. februára 2019 pred svätými omšami: o 5.30 na 6.00; o 7.30 na 8.00h. a o 18.00 na 18.30h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 2. februára 2019 po rannej svätej omši. Dňa 2. februára – na sviatok Obetovania Pána slávime aj 23. svetový deň zasväteného života. V trnavskej katedrále bude stretnutie rehoľníkov s otcom arcibiskupom.

Spovedanie v týždni: ráno ako zvyčajne od 5.45h. a 7.45h. Popoludní budeme spovedať: pondelok až utorok od 18.15h.; stredu až piatok od 17.00h.

Pozývame Vás na 12. ročník Školského plesu Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch, ktorý sa koná dňa 15. februára 2019 o 19.00 hod. v reštaurácii Semafor. Cena lístka je 30€ (pre študentov 25€). Lístky je možné zakúpiť u pani Bujnovej, Krupovej a Gono alebo v zborovni školy. Výťažok z plesu je určený pre potreby Cirkevnej základnej školy. Ples môžete podporiť aj formou poskytnutia daru do tomboly. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte na výveske.

Zbierka na „Boj proti hladu“ 2019 – v našej kaplnke po rodinnej svätej omši bolo 122 eur. Vincentská rodina ďakuje za milodary pre chudobných.

Každú stredu máme v našom jezuitskom centre otvorené materské centrum. Program na január: modlitby matiek, tvorivé dielne dekupáž, cyklus Inšpiratívne ženy a duchovná obnova s pátrom Zahoránskym.

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan