História

Ukazujem 1 - 10 z 535 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 54

Oznamy

« Späť

3. nedeľa v cezročnom období "C" 2022

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda: Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Piatok: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 4. nedeľa v období cez rok „C“

Oznamy

Dnes je zbierka na katolícke školy Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V rámci projektu Dobrá novina sa spolu v celých Piešťanoch vyzbierala suma 4500 eur. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Od 18. do 25. januára 2022 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pridajme tento úmysel i do svojich modlitieb. V utorok 25. januára 2022 o 18:15 hod. sa v kostole sv. Štefana v Piešťanoch uskutoční ekumenická pobožnosť za jednotu kresťanov.

Keďže sa zmiernili pandemické opatrenia, vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda môže byť na sv. omši v jednom okamihu max. 200 osôb. Pre kostol na Banke, Kocuriciach a kaplnke BSJ je to max. 100 osôb. Obrad krstu, sobáša a pohrebu je bez obmedzení. Preto opäť pozývame veriacich na osobnú účasť na sv. omši, hlavne v nedeľu a v prikázaný sviatok. Taktiež sa opäť vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda vraciame k pôvodnému času sv. omší v sobotu večer bude sv. omša už len o 18:00 hod. (s nedeľnou platnosťou) a v nedeľu bude opäť farská sv. omša o 10:30 hod., sv. omša o 11:15 hod. už nebude!!!

V stredu opäť pozývame na sv. omšu vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda o 18:00 hod. všetky deti a ich rodičov, ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie.

Modlitby matiek z komunity Útecha srdečne pozývajú na modlitbu vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v sobotu 29. januára 2022 o 16:30 hod.

Celodenné adorácie Pána Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej pokračujú ako /obvykle.

Vysielaná sv. omša na farskej stránke bude bývať v nedeľu o 10:30 hod.

Milodary na potreby kostolov a farnosti je možné zasielať na farský účet: RKC Farnosť sv. CM, SK81 0900 0000 0002 8368 8043 alebo vložiť do pokladničiek v kostole. Srdečné Pán Boh zaplať a požehnanie všetkým darcom.

 

Mgr. Marián Kolenčík
farár – dekan