História

Ukazujem 1 - 10 z 322 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 33

Oznamy

« Späť

3. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE. Slávnosť (preložená z 19. marca).
Sobota: ZVESTOVANIE PÁNA. Slávnosť.
Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA. (Nedeľa radosti (laetare), možno použiť ružovú farbu a ozdobiť oltár kvetmi)

Oznamy

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých darcov.

25. marec je Deň počatého dieťaťa. Pri vchode do kostola vám mladí odovzdajú biele stužky, ktoré si môžete pripnúť na oblečenie a to v piatok 24. 3. a v sobotu 25. 3. pred a po sv. omši o 18.00 hod.
25.marca začína 2. ročník modlitieb 9 mesiacov za život pred piešťanskou nemocnicou. Prvé stretnutie pred nemocnicou bude v sobotu 25. 3. o 9.00 a potom každú stredu o 9.00. Prosíme ochotných modlitebníkov za počatý život, aby sa zapojili do tejto akcie. Minulý rok modlitby priniesli zrušenie vykonávania abortov v troch slovenských nemocniciach. Bude v tomto roku medzi nimi aj piešťanská?

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, ktorú vedú rôzne farské skupiny. V KBSJ je v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz). V nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 3. ročníkov, aby si prevzali otázky z 2. časti a deti 2. ročníkov prosím, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
V piatok po sv. omši bude meranie detí 3. ročníka pre pridelenie rovnošiat na 1. sv. prijímanie u pani Vulganovej. Deti v piatok pred 1.sv. prijímaním dostanú šaty domov a vrátia ich v pondelok po 1. sv. prijímaní. Cena za požičanie a vyčistenie rovnošiat je 10,-€.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.
Vysluhovanie sviatosti birmovania vo farnosti sv. Cyrila a Metoda bude v nedeľu 25. júna 2017 o 10.30.

Prezentácia knihy Štefana Patrika Kováča Sviatky Boha I. a beseda s autorom o jej význame pre slávenie Veľkej noci (hebrejskej paschálnej večeri a jej zavŕšení v Eucharistii Poslednej večere) sa uskutoční na budúcu nedeľu 26.3.2017 o 11.30 po farskej sv. omši v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom, ktorý je určený pre týrané tehotné mamičky s kapacitou 6 - 15 miest. Tento dom je skolaudovaný a môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. Prosíme matky, aby svoje dietky priviedli na svet a nedali prednosť ich zavraždeniu. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6 - 12 mesiacov.
Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

Spomienková sv. omša na vdp. Braňa Bukovského sa uskutoční dňa 25.3.2017 o 15.00 v kostole sv. Štefana.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dopredu, spíme menej.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Aj dnes večer pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky). Začíname po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke. Stretnutia budú prebiehať každú pôstnu nedeľu večer približne hodinu. Viac na plagáte.

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa prekladá na pondelok po Tretej pôstnej nedeli.

25. marec je Deň počatého života. Deň nás všetkých, lebo krehkosť počatého dieťaťa je zároveň testom našej ľudskosti a zodpovednosti.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2% na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Na budúci týždeň sa v noci z 25. na 26. marca mení čas.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan